WIEŻA WIDOKOWA NA KŁODZKIEJ GÓRZE

Autor: 
inf. Starostwo Kłodzkie
Foto: 
Stanisław Bohuń
klodzka_gora-1.jpg

W czerwcu Powiat Kłodzki zawarł umowę z firmą „Tatry” z Myślenic na budowę wieży widokowej na Kłodzkiej Górze. Inwestycja jest jednym z zadań Projektu „Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.
We wrześniu br. po wykonaniu niezbędnych pomiarów geodezyjnych oraz przygotowaniu dróg dojazdowych dla ciężkiego sprzętu rozpoczęły się prace budowlane. Powstały już fundamenty budowli. Montaż całej wieży z elementów stalowych, które obecnie są wykonywane zgodnie z projektem, przewidywany jest wiosną 2020 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020

Wydania: