Akordeonowe muzykowanie

Autor: 
Liliana Stopka
l1.jpg
l2.jpg
l3.jpg

Wakacje minęły i akordeoniści już od pierwszego dnia września są aktywni. Widać to na zdjęciu, jak inau-gurację roku szkolnego 2019/2020 uczcili wspólnym muzykowaniem ze swoim nauczycielem mgr. Tomaszem Brusińskim. Warto też wspomnieć o wcześniejszych ważnych koncertach: na konferencji w Nowej Rudzie wystąpili Tymek Bartlewski i Oskar Gałęski a na koncercie w szpitalu Tymek Bartlewski i jego brat Nelek – wiolonczelista.
Kolejne koncerty, do których przygotowują się uczniowie, to koncert 1 października i 11 listopada, na które serdecznie zapraszamy do auli szkoły muzycznej.

Wydania: