Blisko pół mln zł dofinansowania na remont biblioteki w Wojborzu

Autor: 
M.Huzar

Instytut Książki ogłosił wyniki piątego naboru wniosków w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016–2020”. Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich otrzymała dofinansowanie w wysokości 481 524,00 zł na zadanie „Remont i przebudowa Filii Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Wojborzu”. Całkowity koszt zadania to 642 034,00 zł, w tym finansowy wkład własny 160 510,00 zł. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019\2020.
W ramach tego naboru złożono 161 wniosków: 153 wnioski poprawne formalnie na łączną kwotę dofinansowania 164 324 409,00 zł. Do dofinansowania zakwalifikowano 22 wnioski o najwyższej liczbie pkt. uzyskanych w ocenie merytorycznej w kwocie 21 350 000,00 zł.
Wniosek naszej Biblioteki znalazł się na piątym miejscu listy rankingowej z punktacją 95,45. Najwyższa punktacja wynosiła 95,79. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa. Będziemy Państwa informować o kolejnych etapach realizacji tej inwestycji.

Wydania: