Park w Nowym Waliszowie

Autor: 
inf. na podst. strona www.bystrzycaklodzka.pl
pb-parknw4.jpg

Nowy Waliszów zaprezentował się 4 lipca br. przed komisją konkursową „Piękna Wieś Dolnośląska 2019”. To już jedenasta edycja Konkursu, organizowanego przez samorząd województwa. Gmina Bystrzyca Kłodzka zgłosiła Nowy Waliszów do kategorii „Najpiękniejsza zagroda”, mając na uwadze niedawną rewitalizację tutejszego parku wiejskiego.
Mieszkańcy wsi przygotowali okolicznościową wystawę obrazującą poczynione przez siebie zmiany na terenie parku. O historii podworskiego parku w kształcie motyla opowiadali podczas spotkania z Komisją: członkini zespołu „Waliszowianie” Janina Suchodolska i sołtys Przemysław Capaja.
Aby przywrócić temu miejscu dawny urok, opracowano projekt w ramach Programu rozwoju obszarów wiejskich 2014 – 2020 i uzyskano dofinansowanie na kwotę 203 606 zł. Wielu nowowaliszowian uczestniczyło w pracach przy rewitalizacji parku – wykonano roboty o łącznej wartości 320 tys. zł.
Park w Nowym Waliszowie znowu służy rekreacji, wypoczynkowi, kulturze i sportowi.
Często goszczą tu na scenie pod wiatą zespoły „Waliszowianie” oraz „Młodzi Waliszowianie”. Park jest też otwarty dla organizatorów festynów, zajęć rekreacyjnych oraz prezentacji twórców ludowych.

Wydania: