Co w trawie piszczy?

Autor: 
Katarzyna Redmerska

SŁODYCZE
W Wambierzycach odbył się VI Festiwal Słodkości Gminy Radków. Niestety impreza mimo nagłośnienia, nie wzbudziła oczekiwanego przez organizatorów zainteresowania i podjęto decyzję o jej niekontynuowaniu.
Szkoda, bo prezentowane słodkości wyglądały smakowicie. Członkinie kół gospodyń wiejskich oraz lokalnych stowarzyszeń postarały się zaserwować przybyłym istny wachlarz delicji: ciasteczka, ciasta, desery. Festiwal wygrał radkowski Klub Aktywnego Seniora. Gratulacje!
JUBILEUSZ
Zieleniec obchodzi trzystulecie istnienia. Niegdyś była to samodzielna miejscowość, obecnie wchodzi w skład kurortu Duszniki Zdrój.
Na lipiec zaplanowano obchody rocznicowe, kulminacja ma przypaść podczas odpustu św. Anny. W tym okresie codziennie będzie przybliżana historia Zieleńca. Odbędzie się m.in. sympozjum naukowe, zaprezentowana zostanie nowo wydana książka, a także uroczystości upamiętniające byłych mieszkańców. Ponadto wiele innych atrakcji, jak m.in. koncerty muzyczne, imprezy rowerowe, rajdy piesze. Nic dodać, nic ująć.
DOKTORAT
Biskup Świdnicki Ignacy Dec otrzymał tytuł doktora honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Zdecydował o tym senat uczelni. Gratulacje!
AKTYWNOŚĆ
W Kudowie Zdroju odbył się Festiwal Aktywności Ziemi Kłodzkiej „Inspiracja”. Centrum imprezy miało miejsce w kościele ewangelickim na Górze Parkowej. Podczas Festiwalu m.in. zaprezentowały się chóry: kudowski chór Sta Alegro, włodowicki Laudate Dominum, noworudzki Cantare oraz Nachodzki Hron. Organizatorem było Stowarzyszenie Fundus Glacensis. Wow.
KONCESJA
Zarząd Balamara Resources Limited był organizatorem konferencji poświęconej złożom węgla koksującego, znajdującego się w rejonie Nowej Rudy. Od roku stara się on uzyskać koncesję na jego wydobycie.
Wcześniej zostały wykonane wszelkie niezbędne działania wymagane prawem, łącznie z przeprowadzeniem odwiertów potwierdzających zasobność złoża i dokumentującą opłacalność ich wydobycia – nie tylko dla rodzimej, ale i światowej gospodarki.
Brak koncesji oznacza brak nowych miejsc pracy, które szacowane są na około 1,5 tys. stanowisk w kopalni oraz jej otoczeniu. Bez komentarza.
PARTNER
Burmistrz Polanicy Zdroju, Mateusz Jellin oraz burmistrz Kartuz, Mieczysław Gołuński podpisali umowę o współpracy. Zobowiązano się w niej do rozwijania kontaktów na wielu płaszczyznach. Chodzi nie tylko o współdziałanie samorządów, ale także instytucji kultury i oświaty. No, no, no.
FESTIWAL
W Jaszkowej Górnej, w gminie Kłodzko odbył się Festiwal Twórczości. Zaprezentowało się na nim sześć zespołów ludowych. Nie zabrakło pokazów mody oraz wyborów Miss KGW, czyli kół gospodyń wiejskich gminy Kłodzko. O lala.
SZACHY
W Kudowie Zdroju odbyła się druga edycja międzynarodowej szachowej imprezy plenerowej. Szachiści zgromadzili się w Teatrze pod Blachą w Parku Zdrojowym. Organizatorem imprezy było Kudowskie Centrum Kultury i Sportu oraz gmina Kudowa Zdrój.
W II Międzynarodowym Otwartym Turnieju Szachowym brało udział 82 zawodników, w tym 32 z Republiki Czeskiej. Bez komentarza.
BIWAK
Władze Międzylesia postanowiły zmodernizować pole biwakowe. W miejscu tym odbywa się także wiele lokalnych imprez kulturalnych oraz rekreacyjnych. Dzięki funduszom uzyskanym z Programu rozwoju obszarów wiejskich i przy własnym udziale finansowym gminy, już postawiono wiatę turystyczną wzbogaconą o ławostoły. Wow.
WODA
Premier RP Mateusz Morawiecki odwiedził w Polanicy Zdroju rozlewnię wód mineralnych „Staropolanka”. Wizyta była niespodziewana. Szef rządu zapoznał się z produkcją tej firmy.
Gościowi towarzyszył senator PiS Aleksander Szwed, wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak oraz burmistrz miasta Mateusz Jellin. I to by było na tyle…
MUZEUM
W sąsiedztwie zalewu radkowskiego powstaje Muzeum Kamienia. Turyści będą mogli pokonywać specjalną ścieżkę edukacyjną wypełnioną bogactwem skamieniałej fauny oraz flory, a także elementami informacji piktogramowej.
W Radkowie przez dziesięciolecia istniały zakłady kamienia budowlanego. Czerpały z surowca występującego u podnóża Gór Stołowych.
O tym fakcie ma przypominać powstające muzeum. Gratulujemy pomysłu!
FOTOGRAFIA
Na kłodzkim rynku można obejrzeć wystawę fotografii, na których uchwycono ciekawe ujęcia Kłodzka oraz Nachodu.
Wystawa to wspólne przedsięwzięcie kłodzkiego klubu fotograficznego i takiego samego klubu z czeskiego Nachodu. Bez komentarza.
FRESKI
Freski, jakie odkryto w klasztorze mniszek Klarysek w Kłodzku wywołały ogromny rozgłos. Po kilku latach badań, rok temu, z dofinansowania Ministra Kultury, zespół konserwatorów z ASP w Krakowie odsłonił freski w kaplicy św. Antoniego – był to pierwszy etap prac konserwatorskich.
W tym roku miały rozpocząć się kolejne prace. Niestety wszystko wskazuje na to, że tak nie będzie. Nie przyznano dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konserwatorzy z ASP w Krakowie przyjadą zabezpieczyć malowidła przed zniszczeniem – zrobią to nieodpłatnie!
Cała nadzieja w ludziach dobrej woli, którzy zrzucą się na ten niewątpliwie kulturowy skarb. Być może „drgnie” w MKiDN, zwłaszcza, że to rok wyborczy…
ARCHIWA
Średniowieczne archiwalia pojoannickie, jakie znajdują się w kościele Jezuitów w Kłodzku, stały się tematem spotkania, które miało miejsce podczas IV Kłodzkiej Nocy Kościołów.
Uczestniczący w spotkaniu dr hab. Weronika Liszewska oraz dr Jacek Tomaszewski z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie opowiadali o materii, na jakiej spisano dokumenty. Mowa tutaj m.in. o pergaminie, a także papierze, który zdaniem naukowców jest jednym ze starszych papierów, który w ogóle występuje w Polsce i w polskich zbiorach. Papier ten pochodzi z XIV w. i jest jeszcze robiony na starych typach sit. Bez komentarza.
PLACÓWKA
Placówka Straży Granicznej w Kłodzku obchodzi jubileusz 10-lecia istnienia. Swoim zasięgiem obejmuje kilka powiatów Dolnego Śląska, a w razie konieczności działalność prowadzi na terenie całego kraju.
Z okazji jubileuszu na dziedzińcu Muzeum Ziemi Kłodzkiej odbyło się uroczyste spotkanie, w trakcie którego komendantowi ppłk. Piotrowi Piekarskiemu wręczono medal „Zasłużonego dla Dolnego Śląska”.
W spotkaniu brali udział m.in. senator PiS Aleksander Szwed, wicemarszałek województwa Marcin Gwóźdź, przedstawiciele władz samorządowych gmin i powiatów, służ mundurowych, w tym także z pogranicza czeskiego. Gratulacje!
WIEŻA
Na Czerńcu, gmina Międzylesie stanie wieża widokowa. Drewniany obiekt w paśmie Gór Bystrzyckich ma powstać w przyszłym roku. Atrakcja turystyczna to starania m.in. burmistrza Międzylesia Tomasza Korczaka.
Przedsięwzięcie jest możliwe dzięki projektowi pn. „Czesko-polski szlak grzbietowy”, który umożliwił uzyskać środki unijne. Gratulacje!
KRAINKA
Krainka dobra jest odmianą pszczół, przystosowaną do bytowania w górach. Kierownictwo Parku Narodowego Gór Stołowych zdecydowało się na tę odmianę. Instytucja uczestniczy w programie tematycznym, którego celem jest ochrona pszczoły miodnej oraz innych owadów zapylających na obszarze administrowanym przez PNGS.
Do Kudowy Zdroju dotarły pszczele królowe w towarzystwie robotnic. Zamieszkają w kłodach bartnych specjalnie dla nich przygotowanych. Nic dodać, nic ująć.
PROGRAM
W ramach realizowanego w obszarze kształtowania umiejętności społecznych oraz poznawczych z uwzględnieniem podstaw obywatelskich i patriotycznych autorskiego programu resocjalizacyjnego, grupa więźniów z Zakładu Karnego w Kłodzku spotkała się z przedstawicielem Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju.
Kierownik Działu Papiernictwa muzeum Jan Bałchan wygłosił prelekcję. Tematem przewodnim było zaprezentowanie pieniędzy z okresu II wojny światowej, jakie były w obiegu na terenie Polski. Odbyły się także warsztaty czerpania papieru w duchu dawnej epoki. Uczestnicy mogli samodzielnie wykonać arkusz ręcznie czerpanego papieru. Bez komentarza.
SPOTKANIE
W Starostwie w Kłodzku odbyło się spotkanie zorganizowane przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. Podsumowywało ono wyniki współzawodnictwa sportowego szkół z powiatu kłodzkiego w roku szkolnym 2018/2019.
W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele wychowania fizycznego, dyrektorzy szkół oraz zaproszeni goście. Władze reprezentował starosta kłodzki Maciej Awiżeń, wicestarosta Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk oraz etatowy członek Zarządu Piotr Marchewka. Gratulacje.

Wydania: