Wystawa w Gottwaldówce

Autor: 
Krystyna Oniszczuk-Awiżeń
Foto: 
Mirosław Awiżeń
g1.jpg
g2.jpg

W zabytkowym Gospodarstwie Gottwaldówka w Kątach Bystrzyckich otwarta została uroczyście dnia 25 maja br. wystawa historyczna pt. „Spojrzenie w przeszłość – Ziemia Kłodzka, jej historia i tradycja”. Do powstania wystawy przyczyniło się wiele osób, głównymi jednak jej sprawcami byli: Renata Czaplińska i jej córka Karina Fuglińska – właścicielki obiektu oraz Krystyna Toczyńska-Rudysz (scenariusz wystawy), Cezary Twardowski (projekty graficzne), Tomasz Gmerek (fotografia) oraz Marian Hula (montaż i animacja techniczna). Uroczystość zaszczycił swą obecnością, m.in. ks. prałat Franz Jung, który wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej Lądka-Zdroju, Małgorzatą Bednarek, przeciął wstęgę otwierając wystawę.
O ekspozycji oraz ciekawym obiekcie, w którym jest prezentowana, napiszemy w kolejnym numerze BRAMY.

Wydania: