Postulaty nauczycielskie

Autor: 
Grzegorz Nierodka Przedstawiciel Strajkujących Nauczycieli Ziemi Kłodzkiej
Foto: 
Mirosław Awiżeń
DSCN2716.jpg

Przedstawiamy postulaty i propozycje dla oświaty Strajkujących Nauczycieli Ziemi Kłodzkiej, podnoszone przez ich przedstawicieli w trakcie spotkań szkół z całego powiatu oraz manifestacji na kłodzkim rynku.
Chcielibyśmy, żeby wybrzmiały one przy „okrągłym stole” ,dlatego pogrupowaliśmy je w cztery zaproponowane grupy: uczeń, nauczyciel, jakość nauczania, nowoczesna szkoła. Prosimy o upowszechnianie i zapraszamy do dyskusji.
UCZEŃ:
1. Zmniejszyć ilość treści do zapamiętania na rzecz kształcenia umiejętności.
2. Zatrudnić w każdej szkole psychologa, logopedę, pedagoga i nauczycieli wspomagających oraz zapewnić opiekę lekarską.
3. Opracować nowy system kształcenia i wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami.
4. Dofinansować świetlice szkolne i terapeutyczne, biblioteki oraz obszary sportu i rekreacji.
5. Zrównać szanse nauki między uczniami z dużych miast, małych ośrodków i wsi.
6. Zmniejszyć liczbę uczniów w klasie do 15-tu uczniów.
NAUCZYCIEL:
1. O kierunkach zmian w oświacie powinni decydować nauczyciele-praktycy przy współpracy rodziców i udziale uczniów. 
2. Godne wynagradzanie nauczycieli za wykonaną pracę.
3. Ograniczenie biurokracji na rzecz pracy z uczniem.
4. Przywrócenie prawa do emerytury po 30 latach pracy bez względu na wiek.
5. Zapewnienie dobrego startu młodym nauczycielom.
6. Stworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej oraz finansowe wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.
JAKOŚĆ EDUKACJI:
1. Odchudzić przeładowane programy nauczania (o połowę).
2. Dopasować lektury i treści nauczania do zainteresowań i potrzeb uczniów.
3. Zlikwidować testy egzaminacyjne po szkole podstawowej (koniec z uczeniem pod testy).
4. Zmniejszyć liczbę uczniów w klasie do 15-tu.
5. Zaufać wiedzy i doświadczeniu nauczycieli.
6. Zlikwidować szkolną biurokrację.
NOWOCZESNA SZKOŁA:
1. Zapewnić stabilność programową i organizacyjną szkoły bez względu na zmiany władzy. 
2. Powołać Komisję Edukacji Narodowej XXI wieku pod patronatem Prezydenta RP lub Polskiej Akademii Nauk. 
3. Zindywidualizować proces nauczania i wychowania ograniczając liczbę uczniów w klasie do 15-tu.
4. O kształcie szkoły decydują przede wszystkim nauczyciele-praktycy przy udziale rodziców i uczniów.
5. Godne wynagradzanie pracowników szkół wspierających nauczycieli w ich pracy – szkolnej administracji i obsługi.
6. Treści nauczania i podręczniki wypracowane przez nauczycieli-praktyków.

Wydania: