Młodzież w roli internetowych detektywów

Autor: 
MH
1tydzienzinternetem2019.jpg

W dniach 25-31 marca w całej Polsce odbywała się akcja „Tydzień z Internetem”. Z tego powodu Filię Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Żelaźnie odwiedzili uczniowie z miejscowej Niepublicznej Szkoły Podstawowej, aby wziąć udział w zajęciach na temat świadomego korzystania z Internetu. Z przeprowadzonych przez różne źródła badań wynika, że z Internetu korzysta niemal 100% nastolatków, a w prawie każdym domu, w którym wychowują się dzieci znajduje się komputer z dostępem do sieci. Codziennością stał się również fakt posiadania przez młodzież urządzeń mobilnych z dostępem do Internetu, co powoduje, że młodzi użytkownicy korzystają z tego medium „cały czas”.
Czego najczęściej szukają?
W jaki sposób efektywniej wyszukiwać informacje? Takie zagadnienia zawierały zajęcia zaproponowane w ramach tegorocznej akcji.
Rozpoczęliśmy zabawą integracyjną w kręgu z kłębkiem taśmy. Jako pierwsza Mariola Huzar, dyrektor Biblioteki. A następnie kolejne osoby trzymające kłębek podawały swoje imię i odpowiadały na pytanie jakich informacji najczęściej szukają w Internecie. Na zakończenie zabawy powstała sieć, która zobrazowała sieć internetową. W dalszej części zajęć uczestnicy wcielili się w rolę detektywów, przeprowadzając internetowe śledztwo dotyczące wiarygodności informacji w Internecie. Młodzież dowiedziała się również, czym są operatory logiczne AND, OR, NOT i symbol cudzysłowu oraz w jaki sposób z nich korzystać, a także jak formułować pytania podczas wyszukiwania w sieci.
Podczas spotkania wykorzystano mapę przeglądowo-turystyczną Euroregionu Glacensis, która została wykonana w ramach projektu „Promocja współpracy w Euroregionie Glacensis”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Zajęcia poprowadzili Mariola Huzar, bibliotekarka Roma Szczerbień, przy dużym wsparciu informatyka Michała Fiedukiewicza.
Podsumowanie: podczas warsztatów młodzież dowiedziała się, iż nie należy wierzyć wszystkim informacjom znalezionym w Internecie, a każdą z nich powinno się dokładnie sprawdzić. Mamy nadzieję, że dzięki zajęciom uczniowie będą zwracali większą uwagę na jakość oraz źródło informacji.
Ciąg dalszy zaplanowano w bibliotece centralnej w Ołdrzychowicach Kłodzkich.

Wydania: