ZIEMIA KŁODZKA W OPISACH JOSEPHA KÖGLERA

Autor: 
Marta Nowicka Muzeum Papiernictwa

Joseph Kögler uznawany jest za jednego z najwybitniejszych historiografów Ziemi Kłodzkiej. Ponad 200 lat temu, w oparciu o oryginalne źródła, podjął się opracowania kronik miast, wsi i parafii wspomnianego terenu. Duża część opisów pozostała w rękopisach, część wydrukowało wydawnictwo Franza Augusta Pompejusa (XIX w.). Dzisiaj poszczególne kroniki dostępne są głównie dzięki współczesnemu wydawnictwu dra Dietera Pohla (XX w.). Tam też, w drugim tomie znajduje się tekst poświęcony historii Dusznik. Jego przetłumaczeniem na język polski zajął się prof. Grzegorz Kowal. Efekty opublikowane zostały w XII tomie „Rocznika Muzeum Papiernictwa”. Materiał spotkał się ze sporym zainteresowaniem, co skłoniło Muzeum Papiernictwa do zorganizowania w dniu 9 kwietnia seminarium poświęconego temu zasłużonemu kronikarzowi.
W sesji referatowej prof. dr hab. Marek Cetwiński wygłosi prelekcję pt. „Czy badania historiografii są nam potrzebne?”; Krystyna Oniszczuk-Awiżeń zaprezentuje spuściznę Josepha Köglera; prof. dr hab. Bogusław Czechowicz wystąpi z wykładem „Wielkie ideały epoki a codzienność prowincjonalnego księdza”; dr hab. Grzegorz Kowal opowie o trudach tłumaczenia tekstu, a dr hab. Maciej Szymczyk zwróci uwagę na opis Köglera w odniesieniu do Dusznik i młyna papierniczego.
Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach starań o wpisanie młyna papierniczego w Dusznikach-Zdroju na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Patronat honorowy objął starosta kłodzki Maciej Awiżeń.

Wydania: