Wiosenny spacer tematyczny Ścieżką Edukacji Ekologicznej Nietoperze. Kletno – Stara Morawa.

Autor: 
Stowarzyszenie Muzeum Wapiennik

W lutowym numerze „Bramy” zapowiadaliśmy spacer tematyczny Ścieżką Edukacji Ekologicznej. Nietoperze. Kletno – Stara Morawa, która powstała w 2010 roku i w dwóch ostatnich latach udało się dzięki dofinansowaniu ze środków „działaj lokalnie” Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika  wyremontować 8 tablic poglądowych o życiu nietoperzy żyjących w Dolinie Kleśnicy.  Wszystkie nietoperze podlegają w Polsce ścisłej ochronie, ale ponieważ w dzisiejszych czasach mają szczególnie utrudnione bytowanie,  to  bardzo ważna jest ochrona tych ssaków.   
Nietoperzowa ścieżka położona jest na terenie obszaru Natura 2000,  może być wykorzystywana w czasie zajęć szkolnych dla grup uczniów, przez Zielone Szkoły, kolonie czy  wycieczki  rodzinne. Pierwotny termin spaceru zaplanowany był  na  22 kwietnia, niestety ze względów organizacyjnych został przełożony na 28 kwietnia.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Projekt został dofinansowany ze środków „działaj lokalnie” Funduszu Lokalnego Masywu  Śnieżnika.
Zapraszamy  serdecznie na spacer tematyczny Ścieżką Edukacji Ekologicznej, w niedzielę 28.04.2019 r.o godzinie 12.00.
Zbiórka przy tablicy nr. 8 przy Wapienniku „Łaskawy Kamień” w Starej Morawie.

Wydania: