Naukowy skarb odkryty

Autor: 
Henia Szczepanowska, Mietek Kowalcze

Trzeci rok prac przy porządkowaniu i inwentaryzacji zasobów kłodzkiego archiwum jezuitów rozpoczął się od publicznego ujawnienia odkrycia, jakiego dokonali dr Kinga Blaschke i dr Michał Kurzej – młodzi naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Otóż w czasie prac inwentaryzacyjnych, latem ubiegłego roku, trafili oni na zbiór rysunków, który, po analizie badawczej, został zaliczony do dzieł ważnego architekta z kręgu jezuitów – Simona Pitza. Prezentacja, omówienie i dyskusja wokół tego niespodziewanego kłodzkiego skarbu odbyła się 14 marca w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie w gronie wybitnych historyków sztuki, którzy długo i bardzo szczegółowo rozpatrywali każdy aspekt tego nadzwyczajnego odkrycia. Autorzy już planują jego udostępnienie, a także pokazanie wyników dalszych prac badawczych w kolejnych publikacjach. Już teraz można je z łatwością obejrzeć w Internecie. Do czego serdecznie namawiamy. Wśród wielu sugestii ściśle naukowych pojawiła się także myśl, ważna dla kłodzczan, żeby spróbować na nowo scalić rozproszone zbiory. Skala prac przy naszym archiwum, zaangażowanie naukowców, koordynatorów i wolontariuszy dają mocne przesłanki do tego, żeby myśleć, że to pomysł bardzo kuszący, wręcz realistyczny.
Informację przekazali: Henia Szczepanowska i Mietek Kowalcze, którzy wraz z księdzem proboszczem Robertem Molem uczestniczyli 14 marca w seminarium naukowym organizowanym w Krakowie przez Polską Akademię Umiejętności, poświęconym odkryciom w Kłodzku.

Wydania: