„Śladami przeszłości Szczytnej”

Autor: 
inf.wł.

Regulamin Wystawy fotograficznej
Celem wystawy jest ukazanie i utrwalenie zabytków Szczytnej i najbliższych okolic widzianych okiem lokalnych fotografów, rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości na fotografię jako dziedzinę sztuki.
§ 1 Organizatorem wystawy jest Bractwo Rycerskie MBKP oraz Urząd Miasta i Gminy Szczytna. Patronat nad wystawą obejmie Burmistrz Miasta i Gminy Szczytna Jerzy Król. § 2 Do udziału w wystawie zapraszamy wszystkich chętnych. § 3 Na wystawie będą zaprezentowane zdjęcia uczestników o wymiarach 30x47. Zdjęcia do wystawy zostaną wybrane przez organizatorów. Sugerowany zakres tematyczny: 1. Zamek 2. Kościoły 3. Krzyże i kapliczki 4. Drogi Krzyżowe 5. Dawna architektura i jej elementy 6. Przyroda i jej elementy 7. Inne § 4 Prace należy dostarczyć do Organizatora przesyłając je na adres email: bractworycerskie@vp.pl Termin nadsyłania prac mija: 15 czerwca 2019 r. Można przesłać nie więcej niż 14 propozycji prac. Nadesłane zdjęcia powinny być wykonane w jak największej rozdzielczości, ponadto powinny zawierać : * tytuł pracy * imię i nazwisko * telefon kontaktowy autora i adres email. § 5 Wraz ze zdjęciami autor dostarcza do organizatora podpisane własnoręcznie oświadczenie o prawach autorskich do zdjęcia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych. § 6 Planowany termin wystawy to druga połowa lipca 2019 r. Informację o konkretnej dacie wystawy zostaną przekazane za pośrednictwem stron internetowych, prasę oraz adresy email uczestników. § 7 Koszty wydruku zdjęć przygotowanych na wystawę ponoszą Organizatorzy. Po zakończeniu wystawy zdjęcia zostaną przechowane w archiwum Bractwa do wykorzystania przez placówki oświatowe i samorządowe Gminy Szczytna. Autor nadsyłając prace potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. § 8 Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wydania: