RÓŻA KŁODZKA 2019 – DOROCZNA UROCZYSTA GALA WRĘCZENIA NAGRÓD STAROSTY KŁODZKIEGO

Autor: 
inf. Starostwo Kłodzkie
r1.jpg
r2.jpg
r3.jpg

Uroczystość odbyła się 28 stycznia 2019 r. W tym roku kapituła w składzie: Maciej Awiżeń – starosta kłodzki, Zbigniew Łopusiewicz – przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego, Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk – wicestarosta kłodzki, Piotr Marchewka – etatowy członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, Krzysztof Bolisęga – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku, Jacek Kubicki – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, przyznała nagrody w 8 kategoriach. W 8 kategoriach było 24 nominowanych. Oto lista zwycięzców i nominowanych:
1. W kat. Gmina roku: Gmina Międzylesie. Nominowani: Gmina Miejska Nowa Ruda i Gmina Miejska Kłodzko.
2. W kat. Pracodawca: Umicore Autocat Poland sp. z o.o. Nominowani: Ruben Skrzypiec ProfilLine oraz Firma Matplast sp. z o.o.
3. W kat. Wydarzenie lub produkt promocyjny: Oktober Festung. Nominowani: Obchody jubileuszu 800-lecia Wambierzyc oraz I piknik lotniczy na lądowisku w Starym Wielisławiu.
4. W kat. Inwestycja: Ścieżka rowerowa Nowa Ruda - Nowa Ruda - Słupiec. Nominowani: Przedszkole z oddziałem żłobkowym w Lądku-Zdroju oraz Ujęcie wód podziemnych 8z w Kłodzku.
5. W kat. Kultura: Festiwal Literatury „Góry Literatury”. Nominowani: Międzynarodowy Festiwal Tańca im. Olgi Sawickiej, Andrzej Wziątek. 6. W kat. Sport: Piotr Herzog. Nominowani: Robert Nowicki, Mateusz Gamrot. 7. W kat. Społecznik: Teresa Ludwin. Nominowani: Teresa Maria Fereżyńska, Justyna Michalska. 8. W kat. Osobowość: Joanna Kraj-Plenkiewicz. Nominowani: Zygmunt Byrski, Irena Klimaszewska.
Prezentacja laureatów:
1. W kategorii Gmina roku: Gmina Międzylesie
• Projekt „Nie zapominamy” wzbogacający ofertę atrakcji turystycznych oraz podnieszący poziom odwiedzania przez turystów przygranicznych terenów Sudetów poprzez wykorzystanie dziedzictwa kulturowego, ukształtowanego przez wspólną historię dawnych Sudetów.
• Projekt „Plan wykorzystania drobnych zabytków sakralnych w celu zwiększenia odpowiedzialności” – cel projektu: dobrze dobrana i skoordynowania wspólna promocja atrakcji przyrodniczych i kulturowych partnerów projektu, zwiększenie odwiedzialności regionów pogranicza polsko-czeskiego. • Projekt ,,Aktywne narciarstwo biegowe pogranicza polsko – czeskiego” – promocja sportów zimowych, zdrowego stylu życia, zwiększenie zainteresowania ze strony turystów terenu pogranicza. • Projekt „Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze Gminy Międzylesie” – w ramach projektu wybudowano jedną pętlę trasy rowerowej dł. 14.600 m, która będzie łączyła się z trasą na terenie Gm. Bystrzyca Kł. • Koncerty i przedstawienia z okazji 3 maja i 11 listopada, Dni Międzylesia.
• Akademia Ruchu Goworów – nieformalna grupa kobiet pracujących zawodowo i niezmiernie aktywnych społecznie. Działają sekcje: tenisa stołowego, aerobiku, taneczna, siłowa, nordicwalking, samoobrony, jogi, prowadzone są zajęcia dla dzieci. Akademia stale bierze udział w wielu imprezach. • Gm. Międzylesie realizowała projekt pn. „Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją pieców starej generacji i wymianę na ekologiczne źródła ciepła w Gminie Międzylesie”. Zlikwidowane zostały 42 szt. starych pieców stałopalnych, w miejsce których zainstalowano ekologiczne kotły na ekogroszek, biomasę, gazowe lub ogrzewanie elektryczne. •Remonty. Remont odcinka drogi Domaszków – Długopole Górne. „Odbudowa drogi rowerowej, dojazdowej do gruntów rolnych nr dz. 80, obręb Domaszków i nr 37, 167, 186, obręb Długopole Górne. Remont drogi w Domaszkowie. Remont drogi w Pisarach.
• Utworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku w Międzylesiu. • Gmina Międzylesie otrzymała wsparcie na zadanie pn. „Utworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku w Międzylesiu”. • Podniesienie kompetencji wśród uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci Samorządowa Szkoła Podstawowa w Domaszkowie. • Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich. • Doposażenie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Międzylesie.
3.W kategorii Wydarzenie lub produkt promocyjny: Oktober Festung
Wydarzenie zaistniało w 2016 r. Atrakcyjny charakter wydarzenia zapewniła przyjęta formuła gry terenowej w formie stanowisk rozlokowanych w różnych częściach fortecy, nawiązujących zarówno do historii Twierdzy, jak również do znanego z opisów historycznych życia codziennego XVIII-wiecznych żołnierzy. Gra rozgrywana w trzech rundach w ciągu całego dnia trwania imprezy, pomyślana została jako rywalizacja na punkty pomiędzy wszystkimi uczestnikami wydarzenia, dla których przepustką do wzięcia udziału w zabawie jest Karta Rekruta. Szczególnie istotnym stanowiskiem jest punkt piwowarski, nawiązujący do fortecznego browaru, który w XVIII w. był usytuowany w jednej z kazamat Twierdzy. Oktober Festung w roku 2018 przyniósł modyfikację formuły gry poprzez zorganizowanie jej w dotychczas nieudostępnionych do zwiedzania, północnych częściach Twierdzy Kłodzko – w całodniowej rywalizacji wzięło udział ok. 400 osób – choć przeważali mieszkańcy Kłodzka, wydarzenie przyciągnęło osoby przyjezdne z dalszych części województwa dolnośląskiego oraz wczasowiczów z odleglejszych rejonów Polski, przebywających w okolicznych uzdrowiskach. Równolegle do gry odbywał się II Konsumencki konkurs piw domowych, który licznie zgromadził amatorów piw kraftowych (niezależnie od ich zaangażowania się w grę).
4.W kat. Inwestycja: Ścieżka rowerowa Nowa Ruda - Nowa Ruda - Słupiec
W Nowej Rudzie zakończono prace związane z budową nowej ścieżki rowerowej łączącej Nową Rudę ze Słupcem, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 381 oraz z Gminą Nowa Ruda od ul. Ludwikowskiej do skrzyżowania z ul. Cmentarną. Dzięki temu zadaniu udało się też połączyć trzy dzielnice Nowej Rudy nową infrastrukturą, która pozwala bezpiecznie przemieszczać się w obszarze miasta. Dodatkowym atutem tej inwestycji jest fakt, że została ona wpięta w już istniejącą infrastrukturę ścieżek pieszo-rowerowych, które pozwalają docenić walory krajobrazowe Nowej Rudy i regionu. Całościowy koszt inwestycji na obu odcinkach wyniósł 2.560.000,00 zł. Dodatkowym atutem jest wybudowanie na ul. Cmentarnej parkingu rowerowego.
5.W kat. Kultura: Festiwal Literatury „Góry Literatury”
Festiwal jest organizowany przez Stowarzyszenie Kulturalne Góry Babel przy współpracy z Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda oraz Biblioteką Publiczną w Nowej Rudzie. Celem Festiwalu jest propagowanie czytelnictwa oraz przybliżanie lokalnej społeczności tzw. kultury wysokiej. Festiwal charakteryzuje się bogatym i różnorodnym programem, na który składają się spotkania z pisarzami, koncerty, projekcje filmowe, wystawy, warsztaty oraz wspólne wyprawy po okolicznych górach. Gospodarzami tego przedsięwzięcia są Olga Tokarczuk i Karol Maliszewski ściśle związani z regionem noworudzkim. Gośćmi, a zarazem prelegentami dotychczas byli, m.in.: Joanna Bator, Janusz Rudnicki, Rainer Sachs, Jiri Cervenka, Karol Modzelewski, Jerzy Sosnowski, Jacek Dehnel, Piotr Tarczyński, Magdalena Jethon, Antonia Lloyd-Jones, Jerzy Bralczyk, Mariusz Szczygieł. Podczas festiwalu organizowane są warsztaty literackie pod tytułem „Pisanie Nowej Rudy”. Wydarzenia festiwalowe odbywają się w różnych miejscach w okolicach Nowej Rudy.
6.W kategorii Sport: Piotr Herzog
Trener sportowy, instruktor wspinaczki skalnej, taternik jaskiniowy, organizator eventów w Powiecie Kłodzkim, m.in. Supermaratonu Gór Stołowych, Zimowego Półmaratonu Gór Stołowych czy Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich. Od 25 lat związany jest z górami, a od 17 lat specjalizuje się w sportach wytrzymałościowych. Wspinał się w Tatrach, Alpach, Andach, Pamirze. Ponadto był uczestnikiem jaskiniowych wypraw eksploracyjnych Polskiego Związku Alpinizmu m.in. w Austrii, Chinach i na Ukrainie. Wielokrotny medalista Mistrzostw Polski i zdobywca Pucharów Polski w Imprezach na Orientację. Wygrywał najważniejsze i najtrudniejsze biegi ekstremalne na świecie.
7.W kat.Społecznik: Teresa Ludwin
Całe swoje życie związała z niesieniem pomocy drugiemu człowiekowi. Poprzez długoletnią pracę w służbie zdrowia, a po utworzeniu w 1999 r. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, aktywnie działa na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. W 1993 r. założyła Kłodzkie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. W 2010 r. wraz z przedstawicielami innych organizacji pozarządowych, utworzyła Związek Stowarzyszeń pod nazwą „Sudecki Sejmik Osób Niepełnosprawnych”, którego jest prezesem do chwili obecnej. Od 25 lat jest organizatorką wielu dużych imprez integracyjnych dla osób chorych i ubogich, wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, zawodów rekreacyjno-sportowych itp., w tym „Bieg do serca”, „Mikołaj Integracyjny”. Od wielu lat zwraca uwagę instytucjom rządowym i samorządowym na potrzeby zmian przepisów dotyczących osób niepełnosprawnych, walczy o przestrzeganie praw przysługujących osobom niepełnosprawnym.
8.W kat. Osobowość: Joanna Kraj-Plenkiewicz, która otrzymuje również prestiżowe wyróżnienie za całokształt działalności : TERRAE GLACENSIS CIVI (Obywatel Ziemi Kłodzkiej)
Absolwentka UW, wydz. prawa, administracji i ekonomii, prowadzi działalność rachunkowo-księgową od 27 lat, jako doradca podatkowy. Organizatorka i trenerka szkoleń o tematyce prawno-podatkowej. Prowadzi stałe doradztwo w zakresie pozyskiwania dotacji. Posiada rekomendację rzetelności i wiarygodności oraz członkostwo w Business Centre Club – prestiżowego Klubu przedsiębiorców i największą organizacją indywidualnych pracodawców, do której została zaproszona jako rzetelna i wiarygodna, przestrzegająca zasad etyki kupieckiej, a także akceptująca zasady kodeksu honorowego. Zasiada w Powiatowej Radzie Rynku Pracy na kadencję 2015-2019 przy Starostwie Powiatowym w Kłodzku, jako przedstawiciel organizacji pracodawców. Trzykrotnie została nagrodzona Medalem Europejskim za usługi. Z jej inicjatywy powstało Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Kłodzkich oraz Klub Biznesu Ziemi Kłodzkiej, za pomysł utworzenia którego została nominowana w Plebiscycie Osobowości Roku 2017.

Wydania: