Rada Miejska w Kłodzku kadencji 2018-2023

Autor: 
inf. Daniel Jakubowski
sesja2.jpg

Podczas sesji inauguracyjnej Rady Miejskiej w Kłodzku kadencji 2018-2023, radni otrzymali zaświadczenia o wyborze oraz złożyli ślubowanie. Wybrano także przewodniczącą Rady Miejskiej w Kłodzku, zastała nią Elżbieta Żytyńska.
Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej zostali: Zdzisława Górska, Zdzisław Duda.
Ślubowanie złożył także Burmistrz Miasta Kłodzka Michał Piszko.
Przewodniczący komisji Rady Miejskiej w Kłodzku:
Komisja Rewizyjna
Mieczysław Krombach
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Teresa Ludwin
Komisja Budżetu, Finansów i Polityki Gospodarczej
Aneta Łosiewicz
Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego
Zbigniew Nowak
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Sportu i Turystyki
Adam Kwas
Komisja Edukacji i Kultury
Damian Ślak
Komisja Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego
Piotr Bryła
Komisja do spraw Lokalowych
Anna Karolczak

Wydania: