Inauguracja pierwszej sesji nowej Rady Powiatu Kłodzkiego

Autor: 
inf. Starostwo Kłodzkie
powiat1.jpg
powiat2.jpg
powiat3.jpg

22 listopada br. odbyły się w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, pierwsze obrady nowej Rady Powiatu Kłodzkiego VI kadencji na lata 2018-2023.
Jak już wiemy, w samorządzie powiatowym, po przeprowadzonych rozmowach negocjacyjnych, udało się osiągnąć jednomyślne porozumienie o współpracy radnych w Radzie Powiatu Kłodzkiego. Powstała koalicja, która stanowi większość w Radzie Powiatu Kłodzkiego.
Do porozumienia koalicyjnego przystąpiły następujące ugrupowania:
Koalicja Obywatelska Platforma. Nowoczesna, Porozumienie Samorządowe Ziemi Kłodzkiej, SLD Lewica Razem.
Obrady pierwszej sesji rozpoczął radny senior Ryszard Niebieszczański.
Podczas sesji uroczyście wręczono 27 radnym zaświadczenia o wyborze na radnego powiatu kłodzkiego.
Następnie radni uroczyście złożyli ślubowanie.
Kolejnym etapem sesji, był wybór prezydium Rady Powiatu. Radni na Przewodniczącego Rady wybrali – Zbigniewa Łopusiewicza oraz Wiceprzewodniczących Rady – Roberta Dumę i Michała Cisakowskiego.
Radni wybrali na Starostę – Macieja Awiżenia i Wicestarostę – Małgorzatę Jędrzejewską-Skrzypczyk oraz Członków Zarządu Powiatu, na Etatowego Członka Zarządu wybrano Piotra Marchewkę na Nieetatowych członków Zarządu wybrano Małgorzatę Kanecką oraz Ryszarda Niebieszczańskiego.
Innowacja jaka została zastosowana, zgodnie z wymogami ustawowymi, podczas tej sesji i każdej kolejnej, to transmisja obrad na żywo. Dużym usprawnieniem będzie też elektroniczny system głosowania, który będzie funkcjonował już na kolejnej sesji, co zdecydowanie przyspieszy pracę Rady.
Trochę statystyk z WYBORÓW samorządowych do Rady Powiatu Kłodzkiego:
Dla wyboru Rady Powiatu Kłodzkiego w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 27 radnych.
Czynności wyborcze przeprowadzone zostały przez Powiatową Komisję Wyborczą w Kłodzku, pracującą w składzie 10 osób oraz 135 obwodowych komisji wyborczych.
Do wyborów przystąpiły 4 komitety wyborcze, które w 7 okręgach zarejestrowały 28 list kandydatów na radnych.
Po 41 kandydatów zgłosiły następujące komitety: Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Ziemi Kłodzkiej, 40 kandydatów zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem.
Łącznie o 27 mandatów do Rady Powiatu Kłodzkiego ubiegało się 163 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania na terenie powiatu było 130 288 wyborców. Na zgłoszone listy kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych oddano ogółem 60 881 ważnych głosów. Frekwencja wyborcza wyniosła 49,70%.
Komisja potwierdziła, że otrzymała 135 protokołów głosowania od 135 obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie tych protokołów sporządzono zestawienia wyników głosowania w okręgach, uwzględniając liczbę głosów ważnych w okręgach wyborczych oraz głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów.
W powiecie kłodzkim wszystkie listy kandydatów na radnych uczestniczyły w podziale mandatów i tak:
1. Lista nr 4 Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska, uzyskała ogółem 20 010 głosów, co dało 12 mandatów.
2. Lista nr 5 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem, uzyskała ogółem 7 445 głosów, co dało 1 mandat.
3. Lista nr 10 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość uzyskała 17 305 głosów, co dało 8 mandatów.
4. Lista nr 13 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Ziemi Kłodzkiej, uzyskała 16121 głosów, co dało 6 mandatów.

Nowej Radzie Powiatu Kłodzkiego życzymy merytorycznych, spokojnych obrad, dobrych decyzji na rzecz mieszkańców powiatu kłodzkiego.

Wydania: