NOWA NOWOCZESNA SIEDZIBA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W KŁODZKU

Autor: 
inf. Starostwo Kłodzkie
arr.jpg

Starosta kłodzki Maciej Awiżeń miał przyjemność uczestniczyć w uroczystym otwarciu nowej siedziby biura powiatowego ARiMR w Kłodzku przy ul.Grunwaldzkiej 2 (Zielony Domek).
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.
ARiMR zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych.
Agencja, jako wykonawca polityki rolnej, ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ARiMR podlega jednocześnie nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.
Głównymi beneficjentami działań realizowanych przez ARiMR są rolnicy, mieszkańcy wsi, grupy producentów rolnych, przedsiębiorcy i samorządy lokalne. ARiMR udziela też pomocy podmiotom z sektora rybackiego.
W uroczystościach brała również udział minister Edukacji Narodowej – pani Anna Zalewska.

Wydania: