Pytanie sondażowe nr 359: Czy Polska była w ruinie w tym 25. leciu?

Autor: 
Mirosław Awiżeń

Proponowane odpowiedzi:
a/ tak, b/ nie, c/ inne odpowiedzi

Pytanie sondażowe nr 358 brzmiało: Twój cel życia na najbliższe 10 lat.
Oczywiście nie mogłem podać propozycji odpowiedzi, bo skąd mam wiedzieć co kto zamierza. Więc bez podpowiedzi każdy respondent musiał się z tym pytaniem zmierzyć sam. Było tyle odpowiedzi ilu odpowiadających. Część z nich się powtarzała czy też była podobna więc pogrupowałem odpowiedzi w trzy grupy: I grupa – odpowiedzi „materialne”: 16,36%, a w nich: spłacić kredyt za dom, kupić mieszkanie, napisać książkę, otworzyć działalność gosp., zostać weterynarzem, policjantem, urzędnikiem czy też ogrodzić dom (obszerne ogrodzenie), Grupa II to odpowiedzi „niematerialne” 63,64%, a w nich przeważało: mieć i utrzymać zdrowie, być szczęśliwym, mieć spokój, a także bawić wnuki, żeby dzieci wróciły do Polski, przeżyć, dotrwać do emerytury, żeby córce na studiach dobrze szło, ślub i dom, dobrze wybierać, dzieci by się przydały, podróżować, i także „O MATKO!!! Grupa III – niezdecydowani – 20,00%, a w nich: nie mam pojęcia, nawet nie wiem co jutro, mam, ale nie powiem by nie zapeszać, nie wiem, nic, co będzie to będzie, żyję z dnia na dzień.

Wydania: