Zajęcia ZSP nr 1 w Kłodzku na Politechnice

Autor: 
Rafał Olecha
polit.jpg

W dniach 15-16 lutego 2018 r. ucz-niowie klas II i III technik logistyk ZSP nr 1 w Kłodzku, uczestniczyli w zajęciach kierunkowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. Laboratoria prowadzone były przez pracowników politechniki i dotyczyły:
- Integracji łańcuchów dostaw
- metod tradycyjnego i nowoczesnego planowania sprzedaży dla potrzeb logistyki
- procesów zaopatrzenia w przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych.
Nasi uczniowie z dużym zainteresowaniem i aktywnością poszerzali swoją wiedzę z zakresu logistyki oraz otrzymali zaświadczenia o ukończeniu zajęć laboratoryjnych. Zajęcia były prowadzone w nowoczesnych laboratoriach wyposażonych do magazynowania, planowania produkcji oraz planowania przepływów magazynowych. Opiekunami byli panowie Piotr Skipirzepa i Jarosław Błauta.

Wydania: