Szkolenie wojskowe w 22 Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej w Kłodzku

Autor: 
mł. kdt Natalia Mielnik, mł. kdt Alicja Piszczyk
góskie.jpg

W dniu 14.02.br. uczniowie z klas: I i II – klasy mundurowe Technikum im. Władysława Stanisława Reymonta w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie uczestniczyli w wojskowych zajęciach edukacyjnych w 22 Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej w Kłodzku.
Pobyt rozpoczął się od przywitania uczniów przez por. Jana Gębalę i przedstawienia programu zajęć, który składał się z 7 bloków tematycznych. Następnie zgodnie z blokami tematycznymi, uczniowie zostali podzieleni na siedem grup.
Pierwsza grupa ćwiczyła postawy strzeleckie, druga zapoznawała się z budową broni kbs Beryl oraz ćwiczyła jego rozkładanie i składanie. Trzecia zapoznała się z podstawowymi wiadomościami z terenoznawstwa, w tym wyznaczanie azymutu i ustalanie punktów na mapie na podstawie współrzędnych geograficznych i siatki topograficznej. Czwarta grupa zapoznała się z budową i przeznaczeniem maski przeciwgazowej typu MP-5 oraz ćwiczyła jej zakładanie. Piąta grupa zapoznała się z rodzajami radiostacji, wykorzystywanymi przez żołnierzy 22 Batalionu Piechoty Górskiej w czasie zajęć szkoleniowych i z ich działaniem. Szósta zapoznała się z zasadami bezpiecznego obchodzenia się z bronią, w czasie strzelania BLOS oraz z zasadami oddania celnego strzału, zaś siódma ćwiczyła praktyczne działanie żołnierzy na polu walki. Po 30 minutach zajęć, następowała zmiana grupy w poszczególnym punkcie. Po zakończeniu zajęć w grupach tematycznych przez okres pół godziny jako zajęcia doskonalące uczniowie ćwiczyli musztrę pojedynczego żołnierza i musztrę zespołową. Na zakończenie pobytu w imieniu uczniów, mł. kdt Arnold Bukowski na ręce pana por. Jana Gębali podziękował panu mjr. Krzysztofowi Hanek – dowódcy 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku za zorganizowanie zajęć na terenie jednostki oraz panu por. Janowi Gębali i instruktorom wojskowym, za prowadzenie bardzo ciekawych zajęć z młodzieżą szkolną.

Wydania: