Kłodzko zmienia się na lepsze

Autor: 
inf. D. Jakubowski
Traugutta plac zabaw1.jpg

Miasto pozyskało środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic”. Dzięki temu kolejne obszary Kłodzka zmienią swój charakter. Przebudowana zostanie ulica Traugutta, powstanie plac zabaw w Parku Strażackim, zagospodarowany zostanie plac przy ul. Czeskiej, a przy ul. Łukasińskiego pojawią się tarasy widokowe i powstanie Centrum Aktywności Lokalnej.
Ulica Traugutta zostanie wyremontowana na całej długości, zmodernizowane zostanie także skrzyżowanie z ul. Armii Krajowej. Położona zostanie nowa nawierzchnia o szerokości 6 m, przebudowane zostaną zatoki postojowe i dla taksówek. Zostanie wykonane odwodnienie oraz kanalizacja deszczowa.
W ramach tego dużego projektu wiele zmieni się przy ul. Łukasińskiego. Postawiono na przestrzeń publiczną zawierającą elementy skweru i placu zabaw. Powstaną drewniane tarasy widokowe, podłoże zaś zostanie wybrukowane. Aby jednak to się stało, będzie trzeba zniwelować teren, wyremontować istniejące mury, wybudować schody, zamontować oświetlenie, itp. Słowem, zadbać o estetykę i funkcjonalność tego obszaru.
Warto zaznaczyć, że w ramach projektu w Parku Strażackim powstanie dający radość dzieciom plac zabaw, którego brakuje w tej części miasta. Zamontowane zostaną huśtawki, zestaw zabawowy dla dzieci do 5 lat oraz urządzenia sprawnościowe typu „linarium”. Oczywiście pojawią się też oświetlenie, ławki, kosze, itp.
Duże zmiany będą miały miejsce przy ul. Czeskiej. Obecnie zdegradowany plac między kamienicami, na którym parkują pojazdy, stanie się zielonym dziedzińcem, na którym pojawią się miejsca postojowe z prawdziwego zdarzenia. Nawierzchnia zostanie utwardzona brukiem, pojawi się także oświetlenie i ławki.
Dużym wyzwaniem będzie stworzenie w budynku po „Medyku”
(ul. Łukasińskiego 43) Centrum Aktywności Lokalnej. Utworzone zostaną pomieszczenia dla organizacji pozarządowych, integracji społecznej i rozwoju kulturalnego. Powstaną miejsca spotkań, zabaw, twórczej pracy i działalności społecznej. Zadanie przewiduje utworzenie w obiekcie warunków dla rozwoju zainteresowań różnych grup społecznych (od najmłodszych dzieci do seniorów). Pomieszczenia budynku będą dostosowane do potrzeb dzieci od lat 3 oraz młodzieży. Budynek będzie także spełniał rolę świetlicy środowiskowej dla najmłodszych oraz Dziennego Domu Pobytu „Senior+”. Oto kilka danych, które mogą robić wrażenie: powierzchnia użytkowa budynku to 1626,5 m kw., powierzchnia usługowa 79,5 m kw., 5 kondygnacji do zagospodarowania.
W ramach zadania, oprócz kompleksowego remontu obiektu obejmującego także modernizację wszystkich instalacji, przewiduje się jego dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych (instalacja windy, odpowiednie przygotowanie pomieszczeń). Dokonana zostanie także termomodernizacja obiektu, a budynek zyska nowoczesną kotłownię gazową. Zastosowane zostaną rozwiązania pozwalające na oszczędność ciepła, wody i energii. W ramach zadania wykonane zostanie również zagospodarowanie terenu wokół budynku.
Wartość projektu to 6,9 miliona złotych. 75% tej kwoty miasto pozyskało ze środków UE. Realizacja projektu rozpocznie się w tym roku, a zakończy w 2019.

Wydania: