Kłodzko otrzymało dotację na Klub Seniora+ i Dom Dzienny Senior+

Autor: 
inf. D. Jakubowski

Miasto pozyskało kolejne środki zewnętrzne. Tym razem z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu SENIOR + KLUB SENIOR +
Celem projektu jest stworzenie i uruchomienie Klubu Senior + dla 15 osób z terenu miasta Kłodzka. Sam program Senior + adresowany jest do osób niepracujących w wieku 60 +.
Projekt ma na celu społeczną aktywację, umożliwienie seniorom korzystania choćby z oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.
Do placówki będą przyjmowane osoby w wieku 60 +, w tym z orzeczoną niepełnosprawnością. Grupie zostanie zapewniona 8-godzinna opieka. W czasie pobytu seniorzy będą mieli zagwarantowane 2 posiłki dziennie, w tym jeden ciepły. Seniorzy będą mieli możliwość spędzenia czynnie wolnego czasu – sala do rehabilitacji, skorzystania z czytelni, sali spotkań. W ramach projektu zaplanowano przebudowanie i dostosowanie pomieszczeń w budynku zlokalizowanym przy ul. Armii Krajowej 1 w Kłodzku. Obiekt wyposażony zostanie w niezbędne meble i sprzęt.
Całkowita wartość zadania: 158.731, 50
Dotacja: 126.985,20
DOM DZIENNY SENIOR +
W Dziennym Domu Senior + miejsce dla siebie znajdzie 30 osób z terenu Kłodzka.
Do placówki będą przyjmowane osoby w wieku 60 +, w tym z orzeczoną niepełnosprawnością. Grupie zostanie zapewniona 8-godzinna opieka. W czasie pobytu seniorzy będą mieli zagwarantowane 2 posiłki dziennie. Seniorzy będą mieli możliwość zadbania o siebie i swoje ubrania. Będą mogli korzystać z sali do ćwiczeń, czytelni, sali spotkań, sali telewizyjnej, komputerowej.
W ramach projektu zaplanowano przebudowanie i dostosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Łukasińskiego 43. W budynku znajdzie się winda oraz ułatwienia do poruszania się dla osób niepełnosprawnych. W ramach projektu, oprócz kompleksowego remontu obiektu obejmującego także modernizację wszystkich instalacji, przewiduje się także termomodernizację budynku: ocieplenie dachu, wymianę okien, montaż kotłowni gazowej. Obiekt zostanie wyposażony w niezbędne meble, sprzęt TV i AGD, sprzęty kuchenne itp. W ramach projektu przewiduje się również zagospodarowanie terenu wokół budynku – miejsce rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu
Całkowita wartość zadania: 2 925 640,54
Dotacja MRIPS: 300 000,00
Dofinansowanie ERDF
(w ramach RPO WD): 2 193 937,84

Wydania: