Eko-innowacje dla kurortu

Autor: 
inf. E. Chalecka

W połowie lutego (12-13.02) w Jeleniej Górze odbyło się spotkanie warsztatowe dotyczące możliwości wykorzystania nowych pomysłów, rozwiązań, praktyk i technologii wykorzystywanych w klastrach energii, w których Spółka Tauron Ekoenergia jest koordynatorem. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk. Głównym celem jeleniogórskich warsztatów specjalistycznych było zidentyfikowanie projektów naukowo-badawczych, a także innowacyjnych rozwiązań, które mogą być zrealizowane w ramach klastrów energii. W kręgu zainteresowania organizatorów wydarzenia znalazł się szereg przedsięwzięć dotyczących wytwarzania, zużycia, magazynowania energii elektrycznej, ciepła oraz transportu. Gośćmi spotkania byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Energii, reprezentanci środowisk naukowych i badawczych, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, a także uczestnicy inicjatyw klastrowych koordynowanych przez spółkę Tauron Ekoenergia. Warto zaznaczyć, że spółka Tauron to wytwórca zielonej energii, który eksploatuje 34 elektrownie wodne i 4 fermy wiatrowe dzięki czemu jest dziś wiodącym producentem zielonej energii w Polsce. Podmiot realizuje także projekt: „Opracowanie platformy pozwalającej na zagregowanie potencjału wytwórczego i regulacyjnego rozproszonych źródeł energii odnawialnej i zasobników energii oraz wybranych kategorii odbiorów sterowalnych”.
Organizatorzy jeleniogórskiego spotkania przygotowali dwanaście tematycznych prezentacji, które poprowadzili eksperci m.in. dr inż. Wojciech Myślecki (Ekspert Rynku Energii), dr hab. inż. Tomasz Sikorski (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak (Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie), prof. dr hab. Sylwester Porowski (Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk), dr hab. inż. Barbara Kaszowska (Politechnika Opolska), mgr. inż. Edward Ziaja (Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. Z o. o.), dr hab. inż. Paweł Piotrowski (Politechnika Warszawska), dr hab. inż. Bogusław Pierożyński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski). Podczas spotkania poruszane były zarówno znane już mieszkańcom Lądka-Zdroju kwestie E-mobilności i rozwoju geotermii na Dolnym Śląsku, jak i tematy nowe i intrygujące np. elektrolityczny wodór jako nośnik zielonej energii. Lutowe spotkanie jest kolejnym, istotnym krokiem w dążeniu do tego, aby kurort Lądek-Zdrój stał się wzorcowym eko-miastem.

Wydania: