Dolnośląskie Forum Kobiet w Wambierzycach - O rynku pracy, zdrowiu i biznesie…

Autor: 
inf. M. Matusz
2.jpg

W Wambierzycach odbyło się III Dolnośląskie Forum Kobiet (17 lutego), którego organizatorami byli Dolnośląska Izba Rolnicza i Gmina Radków.
W bogatym, kilkugodzinnym programie znalazły się prelekcje na ważne społecznie tematy, praktyczne porady, m.in. w zakresie urody oraz mnóstwo profilaktyki zdrowotnej. Celem przyświecającym całemu przedsięwzięciu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej kobiet z obszarów wiejskich. Dwie wcześniejsze edycje Dolnośląskiego Forum Kobiet odbyły się w Polanicy-Zdroju, a obecna w Wambierzycach. Na kolejne Forum, w 2019 r., burmistrz Jan Bednarczyk już zaprosił do Gminy Radków i dolnośląskiej Jerozolimy, mając na uwadze znaczenie przedsięwzięcia dla wiejskich środowisk. Z kolei Leszek Bobula – przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Kłodzku zwrócił uwagę na Gminę Radków jako tę, która może być wzorem na tle innych obszarów wiejskich w zakresie podtrzymywania kultury wiejskiej.
A to dziś bardzo ważne, również w kontekście problemu, który poruszyła Bożena Kończak. Apelowała do zebranych o włączenie się w kampanię społeczną, mającą na celu obronę rolniczego charakteru wsi przed nowymi mieszkańcami, którym nierzadko przeszkadza produkcja rolnicza. - A przecież wieś to jest fabryka żywności, produkcja rolna to są określone plany zagospodarowania… – argumentowała.
W obradach III DFK znalazł się temat równouprawnienia płci na rynku pracy, tak z historycznego, jak i obecnego punktu wiedzenia, na który prelekcję miała poseł Monika Wielichowska. Katarzyna Malinowska i Martyna Gacek-Świecik z Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu zaprezentowały sytuację kobiet na rynku pracy we współczesnej Europie. W Forum udział wzięły także kobiety przedsiębiorcze, m.in. Joanna Krech, która wraz z mężem uruchomiła tłocznię do owoców i dziś wspólnie prowadzą „Owocową Manufakturę” w Krosnowicach – biznes korespondujący z potrzebami współczesnej wsi. Dr Aneta Drozdowska ze Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju przedstawiła informacje dotyczące chorób cywilizacyjnych. Swoje wystąpienie miała też radna Rady Powiatu Kłodzkiego Barbara Siemczonek z Wambierzyc, będąca przykładem kobiety zaangażowanej w lokalny samorząd.
Podczas Dolnośląskiego Forum Kobiet w Wambierzycach wręczone zostały też medale DIR kobietom aktywnym społecznie i zawodowo za „Wieloletnie kultywowanie tradycji ludowych na Dolnym Śląsku”. Wśród wyróżnionych znalazła się Józefa Burlita – sołtys Gajowa, zaangażowana w rozwój turystyczny wioski, w organizację Festiwalu „Wołodia pod Szczelińcem” i imprezy czereśniowej.
Ponad setka uczestników, porady kosmetyczne, szeroka profilaktyka zdrowotna, żywność bez chemii i inne produkty prosto ze wsi, oprawa muzyczna, o którą zadbali Zespół Ludowy „Katarzynki” ze Ścinawki Górnej i „Tercet niekoniecznie geriatryczny i nie tylko” z Wambierzyc, rozrywka – występ „Polanickich Rusałek”... III Dolnośląskie Forum Kobiet miało swój smak, klimat, dużo przydatnej wiedzy i dobre podwaliny pod kolejną edycję w 2019 r.

Wydania: