Pytanie sondażowe nr 357: Czy starasz się nadążać za trendami w modzie?

Autor: 
Mirosław Awiżeń

Proponowane odpowiedzi:
a/ raczej tak, b/ wyrywkowo, c/ mam to „gdzieś” d/ inne
Pytanie sondażowe nr 356 brzmiało: Czego spodziewasz się w tym nowym roku? A oto odpowiedzi:
a/ niczego specjalnego – 9,72%,
b/ polepszenia – pragnie i spodziewa się 34,72% naszych respondentów, c/ „przewrotu” spodziewa się i ma taką nadzieję 8,33% naszych respondentów. Pewnie by chcieli, aby dotychczasowe życie zmieniło się o co najmniej 180 stopni, d/ oby gorzej nie było – czyli zachowawczo – takiego obrotu rzeczy (albo „nieobrotu”) spodziewa się 44,45% naszych respondentów, e/ inne – 2,78%, a w nim: „na razie unissono” i pogorszenie już od początku.

Wydania: