Co w trawie piszczy...

Autor: 
Katarzyna Redmerska

BASZTA
Baszta Kłodzka, jeden z bardziej rozpoznawalnych obiektów historycznych w Bystrzycy Kłodzkiej, jest już odnowiona. Jakiś czas temu władze samorządowe zdecydowały o modernizacji zabytku i poddaniu go pracom konserwatorskim oraz remontowym. W obiekcie wymieniono instalację elektryczną, zabezpieczono elementy drewniane, jak i wykonano inne prace istotne dla żywotności baszty. Wszystkie prace były realizowane pod okiem konserwatora zabytków. Gratulacje!
PATRONAT
Kardynał Stefan Wyszyński stał się patronem Szkoły Podstawowej w Wambierzycach. Inspiratorem do podjęcia działań związanych z nadaniem szkole imienia Kardynała był burmistrz miasta Jan Bednarczyk. Po uroczystej mszy świętej w bazylice, uczestnicy wydarzenia udali się do szkoły, gdzie odsłonięta została pamiątkowa tablica. Całemu spotkaniu towarzyszyły pamiątkowe medale, a także wystawa poświęcona historii szkoły i Prymasowi Tysiąclecia. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili m.in. poseł Monika Wielichowska, starosta kłodzki Maciej Awiżeń, kustosz sanktuarium o. Albert Krzywański. Bez komentarza.
ZASŁUŻENI
W Sali Arnoszta w kłodzkim ogólniaku miała miejsce uroczystość wręczenia odznak „Zasłużony dla Powiatu Kłodzkiego”. Była to druga edycja, podczas której honoruje się w ten szczególny sposób ludzi przyczyniających się do rozwoju Kłodzczyzny. Gratulacje!
PARK
Podworski obiekt datowany na XVII-XIX w. w Nowym Waliszowie, od lat ulegał sukcesywnej dewastacji. Dzięki pomocy gminy oraz środkom unijnym udało się zrewitalizować podworski park.
Z inicjatywą przedsięwzięcia wyszła Rada Sołecka, włączyły się wszystkie stowarzyszenia. Przy udziale strażaków – ochotników pierwszą rzeczą za jaką się zabrano był staw, oryginalny w kształcie motyla. Sołtys Józef Sołodowczuk chce, aby park stał się atrakcyjnym miejscem. W planie jest nasadzenie roślin, w tym drzew oraz krzewów ozdobnych. Gratulacje!
AMBASADA
Ambasador Japonii w Polsce Shigeo Matsutomi przyjął burmistrza Nowej Rudy Tomasza Kilińskiego oraz dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Wojciecha Kołodzieja. Zaproszenie władz samorządowych i instytucji kulturalnej było formą podziękowania za organizowanie od kilku lat Dni Kraju Kwitnącej Wiśni w Nowej Rudzie – wszystko za sprawą muzyki do hymnu Japonii, którą stworzył urodzony w Nowej Rudzie kompozytor Franz Eckert. Jak mówi Wojciech Kołodziej, fakt ten podsunął pomysł organizowania corocznych imprez nawiązujących do dalekiego kraju, aby przypominać o tym wydarzeniu. Nic dodać, nic ująć.
MIGDAŁY
W Ścinawce Średniej odbył się kolejny Polsko-Czeski Jarmark Bożonarodzeniowy. Tym razem jedną z atrakcji było gotowanie przy udziale publiczności oraz degustacja potraw. Impreza miała miejsce w hali sportowo-widowiskowej z udziałem licznej grupy wystawców oraz odbiorców ich wyrobów. Tegoroczny jarmark przebiegał pod nazwą „Bakalie na wigilijnym stole”. Obiekt wypełniło 14 stoisk kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń i rad sołeckich, na których gotowano oraz smażono. Mniam, mniam.
ŻŁOBEK
Wspólna Inicjatywa Fundacji Edukacji Przedszkolnej oraz lokalnych władz samorządowych w Bystrzycy Kłodzkiej zaowocuje otwarciem żłobka. Placówka ma zostać otwarta w drugiej połowie lutego 2018 r. Mieścić się będzie w dotychczasowej siedzibie przedszkola „Bystrzak”, z którego dzieci przejdą do przedszkola miejskiego, w którym kończy się remont. W żłobku miejsce będzie miało 24 dzieci w trzech oddziałach. Wow.
SZKOLENIE
Przewodnicy psów służbowych wraz ze swoimi podopiecznymi spotkali się na szkoleniu przewidzianym dla służb mundurowych. Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne obejmowały tematykę bezpieczeństwa przewodnika i psa, opiekę weterynaryjną, udzielanie pierwszej pomocy przed-medycznej, metodologię prowadzenia działań z wykorzystaniem psów służbowych różnej specjalności, a także współdziałanie między służbami. Bez komentarza.
OBWODNICA
Budowniczowie obwodnicy Kłodzka zaprezentowali dotychczasowy postęp prac przedstawicielom lokalnych mediów. Na spotkaniu pokazany został materiał filmowy oraz poinformowano zebranych o zrealizowanych etapach robót. Ważną informacją jest ta, że prace przebiegają zgodnie z ustalonym harmonogramem, a nawet go wyprzedzają. Wow.
SZKOLENIE
W Goworowie gmina Międzylesie, druhowie strażacy z miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej brali udział w organizowanych dla nich szkoleniach. Odbyły się m.in. zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ratownictwa medycznego. Druhowie poznali zasady działania w sytuacjach losowych. Ponadto miały miejsce zajęcia dotyczące budowy i działania sprzętu wykorzystywanego podczas akcji ratowniczych. Bez komentarza.
KAMERA
21-latek ukradł kamerę monitorującą teren przy jednej z restauracji w Nowej Rudzie. „Kamerzysta” ma na swoim koncie jeszcze kilka innych przestępstw m.in. kradzież z jednego z mieszkań piły spalinowej oraz z korytarza budynku wielorodzinnego mini crossa. Mężczyzna za swoje czyny odpowie przed sądem. Grozi mu kara pozbawienia wolności do 5 lat. No to się chłopina wkopał.
SZEF
Dotychczasowy wiceminister obrony narodowej oraz poseł okręgu wałbrzyskiego Michał Dworczyk objął funkcję szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W trakcie konferencji prasowej dziękował Premierowi oraz ścisłemu kierownictwu politycznemu partii za zaufanie, którym został obdarzony. Bez komentarza.
RONDO
Zakończone zostały prace związane z przebudową drogi powiatowej przy ulicy Kościuszki w Kłodzku. W ramach inwestycji przy placu Jagiełły powstało rondo. Przebudowana została także ulica Wojska Polskiego. Koszt inwestycji wyniósł 2 mln 741 tys. zł, z czego ponad 1 mln stanowił udział gminy miejskiej Kłodzko, a 1 mln 700 tys. zł to środki powiatu kłodzkiego. Na rok 2018 przewidziano kontynuację przebudowy ulicy Kościuszki wraz z ulicą Noworudzką. W pobliżu stacji benzynowej BP również planowana jest budowa ronda. Na prace przewidziano budżet w kwocie 1,75 mln zł. Udział finansowy starostwa oraz miasta wyniesie po 50%. Gratulacje!
EDUKACJA
W auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się Wielka Gala Finałowa VII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządowych Województw „Samorządowy Lider Edukacji”. W trakcie uroczystości wręczono certyfikat „Samorządowego Lidera Edukacji” wicestaroście powiatu kłodzkiego, Małgorzacie Jędrzejewskiej-Skrzypczyk. Gratulacje!
SPRZĘT
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieszowicach została doposażona w średni zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego firmy „LUKAS”. Dzięki przedsięwzięciu, które zostało sfinansowane przez gminę Lądek Zdrój oraz Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy druhowie otrzymali sprzęt o wartości 63 tys. zł. Bez komentarza.
ULICA
Wojewoda Dolnośląski wydał 19 zarządzeń zastępczych, na mocy których dokonane zostaną zmiany nazw ulic na Dolnym Śląsku, w tym w Polanicy Zdroju – ulica Leona Kruczkowskiego zmieni nazwę na ulicę Tadeusza Gajcego. Działanie wynika z ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomników. Bez komentarza.
RADA
Dyrektor Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, Maciej Szymczyk został wybrany do Rady ds. Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej na trzyletnią kadencję. Wyboru dokonano na VII zjeździe muzeów rejestrowanych, który odbył się w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawach zarządzania, finansowania oraz polityki kulturalnej w zakresie muzealnictwa oraz spraw związanych z miejscami pamięci narodowej. Gratulacje!
PRZEBUDOWA
W Starostwie Powiatowym w Kłodzku odbyło się spotkanie w sprawie przebudowy skrzyżowania ulicy Zajęczej z ulicą Piłsudskiego (DK-8). Uczestniczyli w nim przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Burmistrz Kłodzka oraz władze powiatu. Rozmawiano m.in. o możliwości wykonania przebudowy skrzyżowania przez firmę Intercor, która jest głównym wykonawcą obwodnicy Kłodzka. Ze strony władz powiatu i miasta Kłodzka, podkreślono konieczność zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa dla tego skrzyżowania już na etapie jego projektowania. Bez komentarza.
PRZEGLĄD
W Szczytnej miał miejsce Trzeci Przegląd Leśnej Twórczości Dziecięcej. Na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury zaprezentowały się 32 grupy artystyczne z 8 szkół powiatu kłodzkiego. Do zwycięskich szkół trafiły atrakcyjne nagrody w postaci laptopa, projektora bezprzewodowego oraz wizualizera. Gratulacje!
MIESZKANIA
W Kudowie Zdroju powstanie 65 mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus. Inwestycja zrealizowana zostanie przy udziale Krajowego Zasobu Nieruchomości. Burmistrz miasta Piotr Maziarz podczas konferencji z udziałem wojewody dolnośląskiego Pawła Hreniaka oraz wiceministra Infrastruktury i Budownictwa Tomasza Żuchowskiego, podpisał list intencyjny w tej sprawie. Gratulacje!

Wydania: