XII miejsce Gminy Stronie Śląskie w XIII rankingu Rzeczpospolitej!

Autor: 
inf. UMiG Stronie Śl.
Ranking Samorządów Rzeczpospolitej (22).jpg

Gmina Stronie Śląskie zajęła XII miejsce w prestiżowym, XIII rankingu gmin miejskich i miejsko – wiejskich dziennika Rzeczpospolita. Z gmin miejskich i miejsko – wiejskich województwa dolnośląskiego Gmina Stronie Śląskie zajęła I miejsce w rankingu (14 miejsce zajął Karpacz, 30 miejsce zajęła Twardogóra). To niewątpliwy sukces i najwyższe miejsce w historii (w roku 2016 gmina zajęła 34 miejsce). Samorządy w rankingu poddawane są dwuetapowej ocenie. W I etapie analizowane są dane ze sprawozdań budżetowych, m.in. w takich obszarach jak dynamika dochodów, dynamika wydatków inwestycyjnych, poziom zadłużenia czy dochody ze środków unijnych. W II etapie, do 566 miast i gmin, które osiągnęły najlepsze wyniki w I etapie, wysłany został zestaw pytań ankietowych, dotyczący m.in. jakości pracy urzędu, jego innowacyjności itp. W dniu 23 listopada br. burmistrz Stronia Śląskiego, Zbigniew Łopusiewicz osobiście odebrał nagrodę za osiągnięty wynik w rankingu z rąk prof. Jerzego Buzka, Przewodniczącego Kapituły Rankingu Samorządów oraz Redaktora Naczelnego dziennika Rzeczpospolita Bogusława Chrabota. Warto wspomnieć, że w skład kapituły rankingu za wyjątkiem prof. Jerzy Buzka, byłego premiera RP, Europosła i byłego Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, wchodzi również m.in. Jerzy Stępień – sędzia, prawnik, były Przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego, Teresa Czerwińska – Wi

Wydania: