Wszystkie nasze talenty

Autor: 
inf. ZSO Bystrzyca Kłodzka
kolaż.jpg

To jeden z projektów realizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej w tym roku szkolnym. W ramach projektu uczniowie wchodzącej w zespół Szkoły Podstawowej nr 1 będą mogli rozwijać swoje wielorakie uzdolnienia i zainteresowania; humanistyczne,matematyczno-informatyczne, przedmiotowe, językowe, artystyczne, sportowe, organizacyjne. Przewidywane są pewne grupy zajęć:
• Mikro i Makrokosmos – cykl zajęć przyrodniczych
• Warsztat konstruktora – projektowanie, programowanie
• Ćwicz jak… – zajęcia sportowe, zawody i turnieje
• Artystyczna dusza – warsztaty muzyczne, teatralne, rękodzieła
• Jesteśmy razem – warsztaty integracyjne.
Już odbywają się spotkania klas 5-6 przy globusie i mapie pod hasłem „Pan Globusik i pani Mapa – łowcy talentów przyrodniczo – geograficznych”, które prowadzi pani Bożena Piotrowska.
W ramach cyklu zajęć przyrodniczych zorganizowana została wycieczka dydaktyczna do Długopola Zdroju, podczas której pan leśniczy zapoznawał uczniów z tajnikami lasu. Na bieżąco jest prowadzona korytarzowa gazetka przyrodnicza „Z przyrodą za pan brat”.
Dzieci rozwijają swoje matematyczne zainteresowania podczas „Spotkań z matematyką” w różnych grupach wiekowych pod kierunkiem nauczycieli matematyki – p. Kamilli Kuczer, p. Bożeny Piotrowskiej i p. Joanny Ćwik-Jacuk.
W ramach projektu ruszyły zajęcia artystyczne „Teatralne spotkania”. Uczniowie pod kierunkiem pani Violetty Dudarz przygotowali doskonałe 50-minutowe przedstawienie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Prezentowali w nim swoje talenty aktorskie, recytatorskie, muzyczne i wokalne. W pracę dzieci zaangażowali się również rodzice, przygotowując z dziećmi stroje i potrzebne rekwizyty. Kolejna grupa uczniów pracowała nad materiałem literackim, który został zaprezentowany całej społeczności uczniowskiej na apelu z okazji 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Wszystkie działania w tym projekcie realizowane są ze środków Fundacji PZU.

Wydania: