UROCZYSTE PODPISANIE AKTU EREKCYJNEGO I WMUROWANIE KAMIENIA WĘGIELNEGO POD BUDOWĘ BOŻKOWSKIEGO CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI

Autor: 
inf. B. Wojciechowski
0003.jpg

Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń wziął udział w podpisaniu aktu erekcyjnego do-tyczącego projektu pn. „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)”, który jest dopełnieniem projektu zrealizowanego wcześniej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie pn. „Przebudowa części szkoły i internatu na Rolnicze Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Bożkowie”. Zadanie to obejmuje budowę zaplecza technicznego do praktycznej nauki zawodów w ZSA w Bożkowie.
Celem projektu jest podniesienie efektywności kształcenia poprzez utworzenie profesjonalnej bazy dydaktycznej do nauki w zawodach przyrodniczo-technicznych, rolniczych i mechanicznych. W wyniku realizacji projektu BCU wybudowana zostanie infrastruktura potrzebna do nauczania praktycznego i egzaminowania, m.in. w zakresie mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, architektury krajobrazu oraz odnawialnych źródeł energii. W Bożkowie powstanie przyszłe branżowe centrum kształcenia praktycznego w potrzebnych nowoczesnej gospodarce zawodach.
Zamawiający: WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Nadzór inwestorski: KOMPLET INWEST SP. Z O.O. SP. K GORZÓW WIELKOPOLSKI. Wykonawca: BERGER BAU POLSKA SP. Z O. O. WROCŁAW. Projektant: AGP SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K. WROCŁAW. Użytkownik: ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W BOŻKOWIE. Wartość projektu: 4 977 777,00 zł.
Uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego i poświęcenie kamienia węgielnego z udziałem Marszałka Województwa Dolnośląskiego, wykonawcy i zaproszonych gości nastąpił w przededniu naszego Święta Niepodległości 10 listopada 2017 r. o godz. 11:00.

Wydania: