Kłodzko - Rodzinna otwarta

Autor: 
inf. D. Jakubowski
rodzinna-gotowa.jpg

Ul. Rodzinna jest już przejezdna. 15 listopada zakończył się kompleksowy remont znacznej części ulicy i przyległych do niej parkingów. Inwestycja kosztowała 1,5 miliona złotych.
Wykonano nową podbudowę drogi, wymieniono nawierzchnię, uporządkowano miejsca parkingowe, powstało odpowiednie odwodnienie, itp.
Zadbano m.in o to, aby woda spływająca z ul. rtm. Witolda Pileckiego była przechwytywana i nie zalewała wyremontowanej drogi.

Wydania: