Kłodzkie Zaduszki Literackie

Autor: 
inf. PiMBP
IMG_0630.jpg

Słuchacze Uniwersytetu III Wieku 30 października 2017 r. wzięli udział w zajęciach w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kłodzku. Wykład i prezentacja przygotowane przez Klaudię Lutosławską-Nowak dotyczył nieżyjących już kłodzkich poetów i pisarzy. Została zaprezentowana twórczość: Anny Zelenay, Jana Kulki, Zenona Rzeplińskiego, Michała Fostowicza-Zahorskiego i Antoniego Olgierda Misiaka.
Spotkanie odbyło się w atmosferze zadumy i refleksji nad przemijaniem i ulotnością życia.

Wydania: