Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku

Autor: 
inf. Marta Kociura

W roku akademickim 2017/2018 rozpoczęliśmy kształcenie o kierunkach: ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo oraz kosmetologia. Uczelnia posiada bogatą ofertę studiów podyplomowych oraz szkoleń. O szybkim rozwoju uczelni, świadczy fakt, że budynek Centrum Kształcenia Medycznego zostanie oddany do użytku już w listopadzie 2018 r.
Rok akademicki otworzył Rektor Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku prof. dr hab. Andrzej Dżugaj. Etapy budowy przybliżył inżynier kontraktowy budowy Centrum Kształcenia Medycznego Jerzy Myśliński. Następnie odbyło się złożenie gratulacji przez zastępcę Burmistrza Kłodzkiego Wiesława Tracza oraz starostę kłodzkiego Macieja Awiżenia. Potem przemawiała Maria Pałeczka przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu, szczególne życzenia skierowała dla studentów kierunku pielęgniarstwa z racji tego, iż są przyszłością polskiej służby zdrowia. Wystąpił też Konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii prof. dr hab. n. med. Jan Szczegielniak.
Odbyło się też uroczyste ślubowanie studentów pierwszego roku. Akt immatrykulacyjny przeprowadził dziekan Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku dr n. hum. Mariusz Skrzypczyk, wręczone zostały indeksy studentom pierwszego roku. Wykład inauguracyjny pt. „ Zagadki Bólu 2017 roku” wygłosił prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler, który zakończył go cytatem „ Zdecydowaliście się na zawód, który daje wam niezwykła szansę: pomocy innym ludziom w chorobie, bólu i cierpieniu. Jest to przywilej Bogów. Zapamiętajcie to na zawsze!”
Uroczystość zakończył mini recital w wykonaniu „Chóru z gór”.

Wydania: