Fotowoltaika dla rolnika

Autor: 
Przemysław Pyclik
przemek-pyclik.jpg

Obserwując naszych zachodnich i południowych sąsiadów dostrzegamy w energetyce pewne trendy. Coś czego nie można nie zauważyć jadąc na wakacje i przejeżdżając przez Niemcy, Czechy  czy Austrię to elektrownie fotowoltaiczne na budynkach w gospodarstwach rolnych. Gospodarstwa rolne produkujące żywność mają znaczne zapotrzebowanie na energię a ich profil zużycia jest podobny do profilu w zakładach produkcyjnych lub usługowych. Dlatego też tak chętnie rolnicy korzystają z zielonej energii, która przynosi im wymierne korzyści.
Podstawową wartością zastosowania elektrowni fotowoltaicznej w gospodarstwie jest możliwość produkcji i wykorzystania energii na własne potrzeby. Ponieważ potrzeby energetyczne wśród rolników bywają duże, daje to także duże oszczędności. Drugą ważną korzyścią jest uniezależnienie się od zmiennych cen energii elektrycznej, których pod-wyżki mogą wpływać na konkurencyjność produkowanej żywności. Kolejny plus instalacji fotowoltaicznej to zapewnienie działania urządzeń w czasie awarii sieci. Przechowując duże ilości żywności w chłodziarkach nie można sobie pozwolić na przerwy w dostawach prądu, dlatego też gospodarstwa często korzystają z rozwiązań fotowoltaicznych z magazynami energii. Nie można pominąć także efektu ekologicznego, bo produkcja zdrowej żywności powinna się odbywać przy udziale przyjaznej środowisku ekologii. Wykorzystywanie prądu z paneli fotowoltaicznych nie wiąże się z zanieczyszczaniem środowiska w żaden sposób, a ponadto redukuje konsumpcje energii z dymiących elektrowni węglowych. Energia z elektrowni słonecznej dla średniej wielkości domu jednorodzinnego niweluje emisje ok. 4 ton CO2 rocznie.

Opłacalność elektrowni fotowoltaicznej
Elektrownie słoneczne użytkowane w gospodarstwach rolnych są opłacalne. Z wyliczeń wynika, że opłacalność instalacji fotowoltaicznych dla rolników jest nawet wyższa niż w przypadku firm produkcyjnych lub usługowych. Dzieje się tak z kilku powodów. Po pierwsze z charakterystyki działania gospodarstwa wynika spore zapotrzebowanie na energię. Większe zapotrzebowanie energetyczne to większa elektrownia słoneczna a co za tym idzie mniejszy koszt w przeliczeniu na jednostkę mocy. Dominuje tutaj zasada, że większy klient ma zawsze taniej. Ponadto rolnicy płacący podatek VAT mogą go w całości odliczyć zyskując 23%. Następne ułatwienie to 25% odliczenie od podatku gruntowego. Według przepisów każdy rolnik wykonujący inwestycje ekologiczne może odliczyć 25% poniesionych kosztów od płaconego poda-tku od gruntów rolnych. Sumując, inwestycja w instalacje fotowoltaiczną jest dla rolników tańsza o 48% niż osób prywatnych. Czynniki te sprawiają, że taka inwestycja pod względem ekonomicznym zwróci się i w piątym roku użytkowania zacznie przynosić zyski. Nie bierzemy tutaj pod uwagę podwyżek cen prądu, niezależności energetycznej oraz korzyści ekologicznych.

Finansowanie elektrowni słonecznych
Gospodarstwa rolne mogą korzystać z szeregu programów finansowania i dofinansowania inwestycji ekologicznych. Można także podłączyć się pod działania poprawy efektywności energetycznej lub programy rozwoju obszarów wiejskich. W latach 2016 – 2020 będą rozpisanie nabory na dofinansowania ze środków unijnych oraz krajowych. Rolnik może także skorzystać z preferencyjnych nisko oprocentowanych kredytów na działania proekologiczne. Dotacje i możliwości finansowania zależne są od województwa, dlatego najlepiej szukać pomocy w tych sprawach w lokalnych centrach informacyjnych.

Studium przypadku
Gospodarstwo rolne cechuje się zapotrzebowaniem na energię elektryczną w ilości 10 000 kWh rocznie. Projektant zaproponował instalację fotowoltaiczną obok głównego budynku na konstrukcji gruntowej o mocy 12 kW. Instalacja wyprodukuje średnio 13 000 kWh w roku.
Całościowy koszt inwestycji
67 600 zł w tym VAT 23%=12 600 zł,
ulga inwestycyjna od podatku gruntowego 13 740 zł.
Razem koszt inwestycji: 67 600 – 12 600 – 13 740
= 41260 zł
Oszczędności:
13 000 kWh * 0,6 zł = 7 800 zł
– 720 zł (opłata przesyłowa) = ponad 7 000 zł rocznie

Przemysław Pyclik: Energetyka i odnawialne źródła energii od zawsze były moją pasją. Obserwując otoczenie, zdobywając jednocześnie wiedzę i doświadczenie, wiem, że przyszłość to pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych oraz energetyka rozproszona. Wierzę, że to jedyna droga, aby tanio i efektywnie wykorzystywać zasoby dane nam przez naturę. Dbając jednocześnie o środowisko naturalne i nasze zdrowie.

Wydania: