Droga powiatowa w Nagodzicach oddana do użytku

Autor: 
inf. B. Wojciechowski
Nagodzice.jpg

3 listopada br. wykonawca remontu drogi powiatowej w Nagodzicach przekazał cały jej odcinek do użytku. Inwestycja, która kosztowała blisko 2 mln zł, współfinansowana z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, z budżetu gminy Międzylesie i budżetu powiatu kłodzkiego, przyczyniła się do wykonania całkowitej przebudowy jezdni, zjazdów, przepustów, oznakowania i odwodnienia na długości blisko 2,5 km, łącząc drogę krajową nr 33 i drogę wojewódzką nr 389. Jak podkreśla członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego Piotr Marchewka nie byłoby tej inwestycji gdyby nie ścisła współpraca z gminą Międzylesie i burmistrzem Tomaszem Korczakiem oraz bardzo dobrze przygotowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku wniosku o dofinansowanie, który został złożony do Wojewody we wrześniu ub.r. W oficjalnym oddaniu drogi do użytku udział wzięli m.in.: starosta kłodzki – Maciej Awiżeń, etatowy członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego – Piotr Marchewka, burmistrz MiG Międzylesie – Tomasz Korczak oraz przedstawiciele Wykonawcy, Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku, sołectwa Nagodzic i Roztok.

Wydania: