Zapowiedź wydawnicza

Autor: 
Janusz Kobryń
okladka4.jpg

W październiku ukazał się kolejny, IV tom publikacji „Wspomnienia Sybiraków. Zbiór tekstów źródłowych”. Książka zawiera relacje kilkunastu zesłańców, tradycyjnie zamieszczamy też opracowanie autorki z Rosji. Tym razem jest to Galina Aleksandrowna Daniłowa, krajoznawca i przewodnik mieszkająca w rejonie pineżskim obwodu archangielskiego. Wydawcą książki jest Bystrzyckie Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru i Ofiar Represji, a druk jest dofinansowany przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Gminę Bystrzyca Kłodzka, Gminę Międzylesie i Gminę Nowa Ruda. Zainteresowani będą mogli wziąć udział w spotkaniach z inicjatorem cyklu wydawniczego, Jerzym Kobryniem.
Bystrzyckie Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru i Ofiar Represji przygotowuje wydanie wspomnień więźniów obozów koncentracyjnych i deportowanych do III Rzeszy, a także Kresowiaków.
Jak zawsze pozwalam sobie zaapelować do Czytelników o nadsyłanie relacji, fotografii i dokumentów dotyczących tragicznej historii XX wieku. W miarę środków i możliwości będziemy je publikować. Obserwujemy narastanie propagandy wojennej i rozbudzanie nienawiści. Głos tych, którzy przeżyli wojnę trzeba przypominać – może być jedną z możliwości powstrzymania tego niebezpiecznego zjawiska. I przypominanie: WOJNA JEST ZŁEM. NIE ZABIJAJ. NIGDY. NIKOGO.

Wydania: