Wydarzenia w Gminie Nowa Ruda

Autor: 
inf. B. A.
NAUCZYCIEL ROKU_Marzanna_Mikołajek.jpg
OPATA POD BUDOWĘ REMIZY WBITA.jpg
REMONTUJEMY PLACE ZABAW.jpg

REMONTUJEMY PLACE ZABAW
Ruszyły prace związane z budową placów zabaw. Po kilku nierozstrzygniętych postępowaniach przetargowych udało się wyłonić wykonawcę, który zamontuje nowe urządzenia w Jugowie (pod dębem), Ludwikowicach Kł. (przy OSP), Dzikowcu (przy Sali), przy przedszkolach w Woliborzu i Przygórzu oraz na Koszynie i we Włodowicach (przy drodze rowerowej).
ŁOPATA POD BUDOWĘ REMIZY WBITA
Na tę chwilę ochotnicy z Bożkowa czekali wiele lat. Udało się. W czwartek, 19 października wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska wraz z wykonawcą – firmą SIBUD S.A., reprezentowaną przez wiceprezesa Spółki Patryka Robaka, oraz strażakami, reprezentowanymi przez prezesa OSP w Bożkowie Mariusza Węglarza, wbiła pierwszą łopatę pod budowę nowej remizy w Bożkowie. Budynek powstanie w ciągu roku, według nowych planów, przewidujących pomieszczenia garażowe na wozy bojowe oraz pomieszczenia socjalne. Prace poprowadzi ta sama firma, która obecnie w budynku szkoły po drugiej stronie ulicy przeprowadza termomodernizację i budowę sali gimnastycznej.
Zarówno Wójt, jak i strażacy, nie kryją szczęścia, że inwestycję udało się zacząć jeszcze w tym roku.
- Będziemy teraz mieli godne miejsce. Dzięki temu, będziemy mogli zapraszać młodzież do współpracy. Będziemy mogli działać naprawdę na wysokim poziomie. A żeby być dobrym, trzeba być najlepszym – cieszy się prezes OSP w Bożkowie Mariusz Węglarz.
- Ta inwestycja przyczyni się do tego, że nasza jednostka będzie prężnie działała. Wiemy ile jest jednostek, ile pieniędzy ma do dyspozycji gmina i ile kosztuje wóz bojowy, ale samochód – to teraz jedyna rzecz, która będzie nam teraz potrzebna do pełni szczęścia. Wiemy, że jest światełko w tunelu dla strażaków. Jesteśmy szczęśliwi z tego powodu – dodaje Grzegorz Nierodka, delegat na zjazd Oddziału Gminnego OSP w Bożkowie i radny gminny.
- Szczęśliwy dzień w Bożkowie. Po sali gimnastycznej, powstaje remiza, na którą wszyscy czekali. Mam też dobrą wiadomość dla kolejnych druhów. Już niedługo rozpoczniemy termomodernizację remizy w OSP w Nowej Wsi Kł. – nie kryje zadowolenia wójt Adrianna Mierzejewska i dodaje: - Wszystkie jednostki będą wyglądały coraz lepiej. Jest to zasługa przede wszystkim strażaków, którzy często sami wykonują różne prace remontowe, prosząc tylko o materiał. To jest dla nas ogromna pomoc. Taka postawa zasługuje w pełni na wyróżnienie i wsparcie.
Strażacy z OSP w Bożkowie serdecznie zapraszają rodziców, aby zachęcili dzieci do wstępowania w szeregi OSP. - Można się tu nauczyć wielu rzeczy – zachęca Grzegorz Nierodka i dodaje: - Przyczyniajmy się wspólnie do zwiększania bezpieczeństwa na terenie zarówno naszej wsi, gminy, ale i poza gminą.
NAUCZYCIEL ROKU
W dniu 19 października br. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Do Muzeum Ziemi Sowiogórskiej przybyli m.in: radni Gminy Nowa Ruda; dyrektorzy szkół i przedszkoli; nauczyciele, przedstawiciele związków zawodowych pracowników oświaty i osoby związane z środowiskiem oświatowym.
Uroczystość przebiegała w bardzo miłej atmosferze, do stworzenia której przyczynił się występ artystyczny przygotowany przez Młodzieżowy Teatr Muzyczny działający przy Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kł. Najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie nagród dla wyróżniających się pedagogów i dyrektorów placówek oświatowych. Wśród osób wyróżnionych i nagrodzonych byli nauczyciele, którzy w 2017 roku współorganizowali program wymiany dzieci i młodzieży z Partnerską Gminą Somonino, byli opiekunami i realizatorami kolonii letniej w 2017 roku, współuczestniczyli w realizacji wielu wydarzeń sportowych, pracując na rzecz najmłodszych mieszkańców Gminy często wykraczając poza zakres powierzonych im obowiązków i czynili to w sposób wzorowy. Są to pedagodzy: pani Ewa Miśkiewicz, pani Stanisława Truchły oraz dwoje nauczycieli sportu pani Barbara Rusnarczyk i pan Daniel Zieliński.
Nauczyciele nominowani przez szkoły i placówki oświatowe do Nagrody Nauczyciela Roku 2017 to: pani Jadwiga Karpińska, pani Beata Juśkiw, pani Marzanna Mikolajek, pani Urszula Tulska, pani Joanna Tokarska, pani Stanisława Truchły, pani Alicja Myćka i pani Joanna Sokołowska-Witowska. Nagrodę i tytuł Nauczyciela Roku 2017 otrzymała pani Marzanna Mikołajek pracująca w Szkole Podstawowej w Jugowie.
Spotkanie było także okazją do złożenia przez Wójt Gminy Nowa Ruda po-dziękowań i życzeń dla pracowników oświaty, a także zapoznania zebranych z inwestycjami, jakie zostały wykonane i są realizowane w najbliższym czasie w obszarze oświaty:
Dziękuję Wam za: pięknie wykonaną pracę, za Wasz twórczy zapał i powołanie, a przede wszystkim trud kształcenia, jaki wkładacie w wychowanie i edukację młodego pokolenia. Życzę Państwu, przede wszystkim zdrowia i tego abyście w pamięci wielu pokoleń mieszkańców pozostali jako Ci niezapomniani, ukochani, ciepło wspominani po latach. Życzę Wam wiele sił w działalności zawodowej i społecznej, by nigdy nie brakło Wam nowatorskich pomysłów, które zaowocują postępami w nauce uczniów, rozbudzą w Waszych podopiecznych szlachetne i ambitne aspiracje. Realizujcie swoje marzenia i pasje z pożytkiem dla całego społeczeństwa. Niech Waszej codziennej pracy towarzyszą: spełnienie zawodowe, efektywna współpraca z rodzicami, zaufanie i szacunek - Wójt Adrianna Mierzejewska.
TAJEMNICZE SPOTKANIE AUTORSKIE
W piątek, 20 października mieliśmy nieopisaną przyjemność wysłuchać opowieści o Miastach Do Góry Nogami. Kto był ten wie, że nikt na świecie nie opowiada tak barwnie o tajemniczych podziemiach, jak Joanna Lamparska, która tego dnia obchodziła swoje urodziny. Z tej okazji, raz jeszcze składamy najlepsze życzenia, oby spełniły się marzenia oraz odnalezienia złotego pociągu lub co najmniej bursztynowej komnaty!
Dziękujemy również Krzysztofowi Góralskiemu za wsparcie książkowe oraz piękne zdjęcia zamków i podziemi.
Z Joanną Lamparską mogliśmy się spotkać, dzięki uprzejmości właścicieli schroniska Szyprówka – Chata Pod Sową. Organizatorem spotkania było Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda.

Wydania: