Polanickie wydarzenia kulturalne

Autor: 
inf.wł.
22405892_1974943656076685_4163167407649316405_n.jpg
tęcza.jpg

* Festiwal Marii Czubaszek CAŁY KAZIO
Wystąpili m.in. Stanisława Celińska, Artur Andrus, Michał Kempa, Andrzej Dąbrowski, Wojciech Waglewski, Kayah.

* Tęcza Polska – 2017
XVIII Międzynarodowy Przegląd Spółdzielczych Zespołów Artystycznych
Jury w składzie: Dariusz Jakubowski – przewodniczący, Justyna Kuban, Żaneta Żardecka, Józef Gawlik, podkreśla znaczenie Festiwalu Tęcza Polska w kultywowaniu tradycji i podtrzymywaniu wartości i treści kultury narodów i regionów. Dzięki zaangażowaniu organizatorów, sponsorów i twórców Festiwal Tęcza Polska, przez 18 lat swojego istnienia, stał się niezwykle ważnym miejscem spotkania z autentyczną twórczością artystyczną, a Polanica-Zdrój istotnym miejscem promocji dokonań ruchu spółdzielczego. Jury pragnie podkreślić wysoki poziom artystyczny Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca Przodkowanie, jednakże ze względów regulaminowych (otrzymanie I nagrody w roku ubiegłym) nie mógł zostać on nagrodzony. Po obejrzeniu i wysłuchaniu 22 zespołów, Jury postanowiło przyznać wyróżnienia i nagrody:
- Nagroda specjalna za całokształt pracy artystycznej i pedagogicznej, ufundowana przez burmistrza Wilanowa, dla Stanisława Wodnickiego oraz wyróżnienie dla Zespołu Akordeonistów Katowice-Kleofas i Zespołu Zawodzianki – nagroda rzeczowa. - Nagroda specjalna Krajowej Rady Spółdzielczej dla zespołu BAI-BLUES - Mołodeczna (Białoruś). - Puchar Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej – SERBOWIACY, Serby, woj. dolnośląskie. - Puchar Prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej - Kapela Podwórkowa ZŁOCZEWIANIE, Złoczew, woj. łódzkie. - Puchar Przewodniczącego Jury – Zespół śpiewaczy STAWNIANKI, Stawno, woj. zachodniopomorskie. - Puchar Burmistrza Polanicy-Zdroju – Zespół PW DANCE, Wrocław, woj. dolnośląskie. - Nagroda Burmistrza Polanicy-Zdroju - Zespół integracyjno-folklorystyczny FOLKOWIANIE – Pszczyna, woj. śląskie. - Nagroda specjalna za oprawę artystyczną festiwalu – Kuźnia Artystyczna, Wilanów, woj. mazowieckie. - Nagroda WSS Społem Śródmieście – DĄBROWIANKI – Jaworzno, woj. śląskie
III nagroda – Regionalny Zespół Śpiewaczy RADOSTOWIANKI - Pszczyna, woj. śląskie; II nagroda – WRĘCZYNKI - Wręczyca, woj. śląskie, II nagroda – TRĘBACZEWIANIE – Trębaczew, woj. łódzkie, I nagroda – Zespół Regionalny CEPELIA KONIAKÓW – Koniaków, woj. śląskie, I nagroda – Zespół Regionalny SĄDECZANIE – Nowy Sącz, woj. małopolskie.

Wydania: