O reformacji na Dolnym Śląsku i Ziemi Kłodzkiej

Autor: 
Marta Nowicka

Decyzją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego rok 2017 został ogłoszony Rokiem Pamięci o Reformacji na Dolnym Śląsku. Od jej rozpoczęcia mija w tym roku 500 lat. Proces zainicjowany w 1517 r. przez augustianina Marcina Lutra swoim zasięgiem ogarnął całą Europę, a później kolejne kontynenty.
Reformacja odcisnęła silne piętno także na historii Dolnego Śląska, w tym również Ziemi Kłodzkiej. Muzeum Papiernictwa postanowiło włączyć się w obchody tej wyjątkowej rocznicy.
23 listopada o godz. 17.00 w Muzeum będzie można wysłuchać wykładu biskupa diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ks. Waldemara Pytla, poświęconego historii reformacji na Dolnym Śląsku i jej znaczeniu dla naszego regionu. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z istotnymi wydarzeniami, które na przestrzeni wieków w znacznym stopniu kształtowały życie mieszkańców tych terenów. Spotkanie może być również doskonałą alternatywą dla tradycyjnej lekcji historii.
ks. Waldemar Pytel – polski duchowny luterański, od 1992 r. proboszcz parafii ewangelickiej w Świdnicy, od 7 marca 2015 r. biskup diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Dzięki staraniom m.in. ks. Waldemara Pytla, Kościół Pokoju w Świdnicy został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (2001).

Wydania: