Gala Klubu Biznesu Ziemi Kłodzkiej

Autor: 
inf. B. Wojciechowski
gala.jpg

W Hotelu Bardo w Bardzie-Śląskim odbyła się I Gala Klubu Biznesu Ziemi Kłodzkiej, na której wręczono statuetki o nazwie „Perełki Ziemi Kłodzkiej” dla najlepszych przedsiębiorców. Gośćmi specjalnymi gali (a zarazem honorowi członkowie kapituły klubu) byli starosta kłodzki Maciej Awiżeń, burmistrz miasta Kłodzka Michał Piszko. Uroczystość uświetnił również zarząd wrocławskiej loży Business Center Club - prezes Zarządu Societas sp. z o.o. Marek Woron oraz sekretarz ds. nominacji członkowskich Loży Dolnośląskiej Cezary Rutka. Nagrody osobiście wraz z kapitułą wręczała prezes Klubu pani Joanna Kraj-Plenkiewicz. W tej edycji statuetki otrzymało trzynaście firm.
Klub Biznesu Ziemi Kłodzkiej zrzesza lokalnych biznesmenów i wzorem wielu takich klubów działających już w Polsce, organizuje giełdy kontaktów. Na giełdach kontaktów można nawiązać udaną współpracę biznesową. Każdy przedsiębiorca na takim spotkaniu ma możliwość zaprezentowania swojej działalności przed szerszym gronem uczestników spotkania. Poprzez krótką prezentację i omówienie tego co tworzy przedsiębiorca w swojej firmie, proponuje on następnie wszystkim zgromadzonym kogo lub czego ewentualnie potrzebuje do rozwoju swojego biznesu. Po takich prezentacjach odbywają się później swobodne rozmowy, w których potencjalnie można znaleźć partnera i „rozwinąć przysłowiowe skrzydła” w swoim biznesie.
Jak piszą o sobie sami członkowie – Klub Biznesu Ziemi Kłodzkiej ma na celu skupienie lokalnych przedsiębiorców i ułatwianie wymiany kontaktów między nimi. Spotkania Klubu tworzą odpowiednią atmosferę do nawiązywania nowych kontaktów, wymiany doświadczeń. Działania Klubu nastawione są na inicjowanie, rozwój i zacieśnianie stosunków środowiska biznesowego. Klubowicze aktywnie wspierają się w kontaktach zawodowych i towarzyskich.
Trzymamy mocno kciuki za intensywny rozwój biznesu w Powiecie Kłodzkim. Liczymy oczywiście na powstanie nowych miejsc pracy, a co za tym idzie na zdecydowane podniesienie poziomu życia mieszkańców naszego Powiatu.
Galę uświetniły również występy artystyczne na wysokim poziomie. Wystąpił mi.n niezwykły ABI&ROHO KONAR oraz ekscentryczny żeński zespół taneczny Hunam Sensual Project.

Wydania: