Debata TMZK

Autor: 
inf. B. Wojciechowski
debata.jpg

W dniu 9.10.2017 r. w kłodzkim Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego odbyła się debata zorganizowana przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej. W debacie udział wzięli prezes TMZK Adam Łącki, starosta kłodzki Maciej Awiżeń, kanclerz Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja pani dr Małgorzata Kwiedorowicz-Andrzejewska oraz nestor TMZK Leszek Majewski. Wprowadzenie do debaty – taki mini wykład, przygotowała pani dr Małgorzata Kwiedorowicz-Andrzejewska, która przybliżyła wszystkim zgromadzonym tematykę pojęć, o których toczyć się będzie dyskusja. Cyt: „Turystyka podlega ciągłej ewolucji, głównym motorem tych zmian są wymagania turystów. Turystyka jest niezbędną częścią składową rynku światowego. Zajmuje drugie miejsce w ekonomice światowej po przemyśle elektronicznym i komputerowym, wyprzedzając takie dziedziny jak przemysł petrochemiczny i przemysł samochodowy. Przemysł turystyczny zajmuje ważne miejsce w gospodarce większości krajów. Według oceny specjalistów w rozwiniętych krajach działalność turystyczno-rekreacyjna dostarcza do 50% wszystkich wpływów do budżetu.” Po tym wprowadzeniu, swoją prezentację dotyczącą możliwości jakie oferuje Regionalna Szkoła Turystyczna z Polanicy-Zdrój miały okazję przedstawić uczennice tej szkoły: Julia Bora, Anastazja Ostopinka, Emilia Miler. Następnie Adam Łącki sprowokował gorącą dyskusję. Do dyskusji wyznaczono przedstawicieli klas licealnych. Dyskusja wywołała wiele pytań, ale też zasugerowano zagrożenia dla rozwoju turystyki na Ziemi Kłodzkiej. Na taką sytuację natychmiast zareagował starosta kłodzki Maciej Awiżeń, wyjaśniając uczestnikom debaty problematykę z punktu widzenia władz powiatu. Na koniec debaty wystąpił pan Leszek Majewski, który podsumował jej przebieg.

Wydania: