Co słychać w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku

Autor: 
Rafał Olecha
zsp1.jpg
ZSP2.jpg

BUDOWLANKA PODBIJA EUROPĘ!
Już po raz trzeci uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku w roku szkolnym 2017/2018 pojadą na zagraniczne praktyki. 44 najlepszych logistyków i budowlańców podnosić będzie swoje kwalifikacje zawodowe i kompetencje językowe w Hiszpanii, na Malcie i we Włoszech. Na około 850 wniosków złożonych przez szkoły w Polsce „ Budowlanka” zajęła 13 miejsce. Wartość dofinansowania projektu „EuroPRAKTYKI” to 109 tys. 632 euro.
Pierwszy projekt zatwierdzony został dla Szkoły w roku 2015 „Europejskie praktyki zawodowe” i zrealizowany w maju 2016 r. Uczestniczyło w nim 46 ucz-niów klas trzecich, któ-rzy w ramach miesięcznej praktyki pojechali wraz z opiekunami do Włoch i Hiszpanii. Dzięki zdobytym doświadczeniom, ogromnemu zaangażowaniu Dyrekcji i koordynatorom biorącym udział w projekcie, drugi grant „Europa dla ZSP nr 1 w Kłodzku” został zrealizowany na przełomie maja i czerwca 2017r. 30 uczniów technikum budowlanego i logistycznego odbyło praktyki zagraniczne na Malcie i we Włoszech. Mobilność edukacyjna uczącej się młodzieży oraz kadry w ramach kształcenia zawodowego stała się wizytówką ZSP nr 1 w Kłodzku.
Szkoła nawiązała kontakty z wieloma europejskimi instytucjami, których celem jest promowanie, wspieranie i zachęcanie do długotrwałego rozwoju zawodowego, jak i osobistego młodego pokolenia. Uczestnicy realizowanych projektów mają szansę na podniesienie własnych kwalifikacji, zdobycie cennego doświadczenia, a przede wszystkim na podniesienie kompetencji językowych, które w nowoczesnej Europie pozwalają na swobodne funkcjonowanie zarówno w obszarze obyczajowym, społecznym jak i kulturowym.
Projekty ERAZMUS + są więc dla kłodzkiej „Budowlanki” procesem doskonalenia się placówki zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Stwarzają szansę rozwoju własnych umiejętności i kompetencji. Przy obecnej sytuacji panującej na rynku pracy w naszym powiecie, stosunkowo wysokiemu bezrobociu, dają absolwentom ZSP nr 1 możliwość jak najlepszego wykształcenia i przygotowania zawodowego. Z każdym rokiem projekty te są ulepszane pod względem zarządzania oraz identyfikowania potrzeb pracodawców. Modyfikowane są programy nauczania tak, aby podnosić konkurencyjność abiturientów na rynku pracy, by mogli oni szukać ciekawszych ofert na terenie Polski i Europy. Łącząc tradycję z nowoczesnością, jest to szkoła, która myśli przyszłościowo!

* Klasy Technikum Prac Biurowych w Folwarku Szyfrów
6 października klasy pierwsza i druga o profilu technik prac biurowych (ZSP nr 1 w Kłodzku) wraz z wychowawczyniami panią Magdaleną Haładyj i Małgorzatą Perczyńską, wybrały się na integracyjną wycieczkę do Folwarku Szyfrów do Live Escape the Room w Ski-Raft Resort Ławica k/Kłodzka.
Jak słusznie zapewniają organizatorzy atrakcji, Folwark Szyfrów jest miejscem, w którym poznać można historię Dolnego Śląska poprzez interaktywną zabawę przeniesioną rodem z gier komputerowych. Zabawy polegają na wyjściu z pokoju w mniej niż 60 minut, każdy z nich, jest opowieścią, której uczestnicy są głównymi bohaterami. Każdy musi wykazać się sprytem, spostrzegawczością, logicznym myśleniem i przede wszystkim, działać zespołowo. Oferowane są trzy pokoje tematycznie związane z historią naszego regionu:
1. Tajemnica Riese – rok 1945, koniec II wojny światowej, skradzione złoto Dolnego Śląska, podziemia kompleksu Riese;
2. Kazamaty – rok 1807, wojska Napoleona zdobywają Twierdzę Kłodzką, jesteś ostatnim pruskim jeńcem;
3. Zaraza – rok 1606, epidemia dżumy pustoszy miasto Frankenstein (Ząbkowice Śląskie), zagadka grabarzy i ich trującego proszku.
Nieliczni odważni z klasy 2 TPB zdecydowali się przejść tunelem strachów. Słuchając ich opowieści niejeden poczuł dreszczyk emocji, tym bardziej należą im się słowa uznania. Rozwiązywanie zagadek wzmogło apetyt uczestników wycieczki, ale o jego zaspokojenie zadbali organizatorzy, częstując upieczonymi na grillu kiełbaskami.

* Wybory do MRM
Dnia 19 października 2017 r. w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku odbyły się pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kłodzku (MRMK). Młodzieżowa Rada Miejska Kłodzka liczy 33 radnych, w tym naszą szkołę, którą reprezentuje: Kamil Antos, Gabriela Drozd, Wiktoria Gol, Dagmara Hybsz. Rada jako organ doradczy ma przedstawiać obywatelskie inicjatywy młodzieży, a także upowszechniać wśród rówieśników oraz w swoich środowiskach idee samorządności. Dziękujemy młodzieży Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku za udział w wyborach. Gratulujemy
Dyrekcja, Wychowawcy oraz Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. prof. Wacława Żenczykowskiego w Kłodzku

* Szkolenie wojskowe
17 października 2017 r. przeszło 150 uczniów z klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku, uczestniczyło w szkoleniu bojowym w 22 Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej zorganizowanym na podstawie „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących certyfikowane piony wojskowych klas mundurowych„edukacja wojskowa”. Zadanie jest realizowanie raz w miesiącu od września bieżącego roku, nasi uczniowie kontynuują trening w zakresie: -musztry indywidualnej i zespołowej -przygotowanie uczniów do przysięgi wojskowej zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym RP; -zasady bezpiecznego posługiwania się bronią strzelecką BLOS; -wykonywanie normy składanie i rozkładania broni kbs beryl; -zasady strzelania z karabinka; -rzut granatem ćwiczebnym; -strzelanie z karabinka beryl z użyciem -trenażera CZANTORIA; -walka wręcz; -pokonywanie elementów toru OSF; -pierwsza pomoc przedmedyczna; -maskowanie indywidualne i maskowanie sprzętu. Dziękujemy za możliwość uczestniczenia w zajęciach dowódcy Batalionu. Była to kolejna ciekawa i pouczająca lekcja.

Wydania: