Zawody Użyteczno-Bojowe Klas Mundurowych Woj. Dolnośląskiego

Autor: 
Rafał Olecha

„Zawody Użyteczno-Bojowe Klas Mundurowych Województwa Dolnośląskiego”, odbyły się dnia 28 września 2017 r. na terenie 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej. Zawody zorganizowane zostały przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku i 22 KBPG w Kłodzku, a honorowym patronatem objęli je: minister Michał Dworczyk, komendant dolnośląskiej policji nadinspektor Tomasz Trawiński i starosta kłodzki Maciej Awiżeń.
Celem turnieju było: • popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy o współczesnych siłach zbrojnych; • popularyzowanie zagadnień związanych z obronnością; • nauczanie i doskonalenie ratownictwa medycznego oraz udzielania pierwszej pomocy na polu walki; • nauczanie i doskonalenie zasad zachowania w czasie działań bojowych na polu walki; • podnoszenia sprawności fizycznej; • praktyczne wykonanie strzelania z karabinków ASG, paintball, PCP 4,5mm;
• praktyczne pokonanie przeszkód terenowych z wykorzystaniem technik linowych; • zgrywanie w drużynach stworzonych na potrzeby zawodów; • nauczanie i doskonalenie umiejętności dowodzenia; • nauczanie i doskonalenie
z zasad posługiwania się bronią, busolą i mapą; • wyłonienie najlepszego zespołu reprezentującego szkołę średnią, realizującą program dla klas mundurowych,
Do zawodów zgłosiło się 11 drużyn z województwo dolnośląskiego m.in. Tułowic, Ziębic, Piechowic, Wrocławia, Lubiąża, Bielawy. W uroczystym rozpoczęciu uczestniczyli gospodarz zawodów dowódca jednostki mjr Krzysztof Hanek, starosta kłodzki Maciej Awiżeń, komendant dolnośląskiej policji nadinspektor Tomasz Trawiński, reprezentująca ministra Michała Dworczyka Joanna Walaszczyk, dyrektor budowlanki Rafał Olecha i wszyscy komendanci miejscowych służb mundurowych, a także opiekunowie i zawodnicy wszystkich drużyn. Po uroczystym rozpoczęciu zgodnie z regulaminem wojskowym poszczególne drużyny wylosowały numery startowe i przystąpiły do rywalizacji. Żołnierze przy współpracy ze szkołą przygotowali punkty, na których zawodnicy sprawdzali swoje umiejętności i zdobywali punkty do klasyfikacji końcowej. Na terenie jednostki rozstawione zostały także punkty, na których uczestnicy zawodów mogli zapoznać się z wyposażeniem policji, wojska, żandarmerii wojskowej i straży granicznej. Po całym dniu zaciętej rywalizacji uczestnicy zawodów zjedli tradycyjną wojskową grochówkę i po podliczeniu punktów przez komisję zawodów ogłoszone zostały wyniki: I miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku; II miejsce – Zespół Szkół w Tułowicach; III miejsce – Lotnicze Zakłady Naukowe we Wrocławiu. Nagrody zostały ufundowane przez Leroy Merlin Kłodzko, Helikon-Tex, WKS Śląsk Wrocław, Staropolankę, Podziemne Miasto Osówka, Spec-Shop, ETM.
Wierzę, że nasze zawody spełniły oczekiwania zawodników i rokrocznie będziemy spotykać na kolejnych edycjach naszej imprezy. W trakcie zawodów ukazujemy potencjał klas mundurowych woj. dolnośląskiego, a w szczególności ZSP nr 1 w Kłodzku.

Wydania: