Ustronie Morskie - Stronie Śląskie od morza do gór

Autor: 
inf. Agnieszka Zaucha
stronie.jpg

27 września 2017 r. Burmistrz Stronia Śląskiego podpisał porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a Gminą Ustronie Morskie, reprezentowaną przez wójta Gminy – Jerzego Kołakowskiego, o partnerskiej współpracy, która będzie obejmowała m.in.. · promocję gospodarczą, biznesową, turystyczną, · organizację szkoleń i warsztatów w zakresie realizacji nowoczesnych programów dot. spraw społecznych, rozwoju instytucjonalnego, środowiska, zdrowia publicznego, · wymianę doświadczeń i informacji między instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi, · współpracę z instytucjami kultury, artystami oraz jednostkami oświatowymi, · tworzenie poprzez Ustronie Morskie i Stronie Śląskie wspólnych projektów artystycznych i sportowych.
Ustronie Morskie i Stronie Śląskie podejmą wysiłki organizacyjne, by wspólne partnerstwo  oraz współpraca pomiędzy nimi obejmowała różnorodne działania przynoszące wymierne korzyści oraz efekty obu samorządom.

Wydania: