Powiatowe inwestycje drogowe w Gminie Międzylesie

Autor: 
inf. B. Wojciechowski
Kamieńczyk 3.jpg

Zakończyły się już niektóre remonty dróg powiatowych w Gminie Międzylesie, a że sezon budowlany jest w pełni, część z nich jest w fazie realizacji. I tak w sierpniu oddano do użytku drogę do Kamieńczyka oraz zakończony został także remont 3 odcinków drogi pomiędzy Domaszkowem a Długopolem Górnym obejmujący m.in. odbudowę skrzyżowania w kierunku Różanki.
Wartość tych dwóch inwestycji to blisko 1 mln zł. Ponadto od wiosny trwa remont drogi od Międzylesia przez Lesicę do przejścia granicznego w Niemojowie. Inwestycja ta była możliwa dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, a jej wartość to blisko 6 mln zł.
Natomiast z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej jest przebudowywana droga w Nagodzicach. Dzięki w/w dofinansowaniu oraz partycypacji w kosztach Gminy Międzylesie to zadanie udało się wprowadzić w życie. Wspólne konstruowanie zadań, udział samorządu gminnego, pozwolenie na budowę na etapie składania wniosku o dofinansowanie miało istotny wpływ na to, że wniosek został wysoko oceniony i uzyskał dofinansowanie – informuje Piotr Marchewka z Zarządu Powiatu Kłodzkiego. Dlatego już niedługo będziemy mogli przez miejscowość Nagodzice przejechać nową, poszerzoną drogą, która łączy się z drogą krajową DK 33 i drogą wojewódzką DW 389 – dodaje P. Marchewka.
Oprócz realizowanych inwestycji Powiat Kłodzki przygotowuje się do zadań na kolejne lata. Zlecona jest m in. dokumentacja techniczna na odbudowę drogi w Goworowie, na którą już został złożony wniosek o dofinansowanie do Wojewody Dolnośląskiego oraz Nadleśnictwa w Międzylesiu. W planach są także dokumentacje na drogi na odcinku Dolnik – Pisary, od Goworowa w kierunku Nowej Wsi, z Różanki do Niemojowa oraz na dokończenie remontu ul. Kolejowej w Domaszkowie. Te działania pozwolą w przyszłości na ubieganie się o środki zewnętrzne, gdyż podstawą wystąpienia o nie jest właśnie dokumentacja projektowo – kosztorysowa i pozwolenie na budowę – podkreśla Piotr Marchewka.
Podsumowując powiatowe inwestycje w Gminie Międzylesie, obejmujące lata 2015 – 2017, łączna ich wartość to ponad 14 mln zł przeznaczonych na drogi, mosty, chodniki i infrastrukturę towarzyszącą.

Wydania: