Wambierzyce wielkim placem budowy

Autor: 
inf. M. Matusz
Objazdowa.jpg
parking2.jpg

Na terenie gminy Radków realizowanych jest szereg projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem środków finansowych z szerokiego wachlarza programów Unii Europejskiej. Jednym z przykładów takiego zaawansowania inwestycyjnego w tym roku są Wambierzyce.
Zakończona została przebudowa ulic Objazdowej i Franciszkańskiej (wcześniej ul. Ciemna). Precyzyjnie ułożona kostka granitowa, wykończenia z czerwonego i żółtego piaskowca zupełnie zmieniły oblicze i funkcjonalność tego ważnego miejsca z punktu wiedzenia ruchu pielgrzymkowego i turystycznego. Tutaj znajduje się kilkanaście obiektów zabytkowych: „Pałac Heroda”, „Dom Kajfasza” i in., za których sprawą Wambierzyce nazywane są dolnośląską Jerozolimą.
W wyniku przebudowy obu ulic powstało 0,355 km ulepszonej infrastruktury drogowej, poprawiającej bezpieczeństwo oraz dostępność do obiektów użyteczności publicznej. Projekt zrealizowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.
Całkowita wartość zadania wyniosła 1.161.866,69 zł, w tym Gmina Radków otrzymała dofinansowanie ze środków UE w wysokości 693.087,00 zł.
Natomiast cały czas – zgodnie z umo-wą i harmonogramem – trwa realizacja dużego zadania, istotnego z punktu widzenia rozwoju turystycznego w Wambierzycach. U zbiegu ulic Noworudzkiej i Łukowej powstaje parking dla samochodów osobowych, autokarów i motocykli wraz z przystanią rowerową i pawilonem socjalno-bytowym. Cała ta inwestycja powstaje w ramach projektu pn. „Trasa edukacyjna szlakiem zabytków przyrodniczych i historycznych”, który Gmina Radków realizuje wspólnie z miejscowościami Machov i Suchy Dul-Slavny w Republice Czeskiej. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z umo-wą – zakończenie prac przypada na koniec października br.
To tylko część zadań inwestycyjnych, realizowanych w Wambierzycach, aczkolwiek największe i – mówiąc szczerze – uciążliwe dla turystów i mieszkańców.

Wydania: