Z Kroniki Koła kłodzkiego SBP

Autor: 
inf. BP
gra.jpg

22 czerwca br. środowisko bibliotekarskie gościło w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Szczytna. W ramach działalności Koła Kłodzkiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 16 osób wzięło udział w cyklicznym posiedzeniu, szkoleniu środowiskowym oraz giełdzie pomysłów. Podczas posiedzenia, przewodnicząca Koła Mariola Huzar (dyr. BP Gminy Kłodzko) przedstawiła informację z 5. Powiatowego Dyktanda SBP, w którym udział wzięło 58 osób z terenu woj. dolnośląskiego. Do Stowarzyszenia przyjęto nowego członka, Romę Szczerbień z Filii nr 2 w Krosnowicach. Przedstawiona została skrócona informacja nt. zasad typowania kandydatów do Medalu SBP w Dowód Uznania, oraz do nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego i do tytułu Bibliotekarza Powiatu. Na szkoleniu środowiskowym, instruktor PiMBP Anna Karolewicz omówiła dane statystyczne za rok 2016, ze szczególnym uwzględnieniem spadku liczby czytelników. W 2015 na terenie powiatu kłodzkiego liczba czytelników wynosiła 27 006, w 2016 stan ten wyniósł 25 625. Jest to tendencja krajowa. Polacy uciekają od czytania książek, czy to w wersji tradycyjnej, czy to elektronicznej. Wypożyczenia książek na zewnątrz w roku 2016 wynosiły 481 804, mniej o 51 001 w stosunku do roku 2015. Natomiast ilość zakupionych książek w ostatnim roku statystycznym to 15 290, mniej o 225 wol. niż w 2015 r.
Henryk Sienkiewicz, tak pięknie twierdził … Gdy się ktoś zaczyta, zawsze się czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega, albo zaśnie – w każdym razie wygra...
W drugiej części szkolenia, pani Instruktor przedstawiła nowe pomysły na gry i zabawy literackie, które spotkały się z ogromnym zainteresowaniem wśród bibliotekarzy. W trzeciej części, dyrektor Biblioteki w Szczytnej Anna Nowak zaprosiła do udziału w giełdzie pomysłów, której celem było wzajemne inspirowanie się bibliotekarzy dziecięcych, wymiana pomysłów i doświadczeń. Biblioteka w Szczytnej zaprezentowała pomysł na grę miejską z udziałem wolontariuszy (harcerzy). Poznaliśmy również pomysły na plenerowe spotkania z książką, które przedstawiły Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku oraz Szczytna. Na pozostałe pomysły bibliotek zabrakło już czasu, więc poznamy je innym razem…

Wydania: