Pytanie sondażowe nr 351: Jak oceniasz sytuację Polski w Europie?

Autor: 
Mirosław Awiżeń

Proponowane odpowiedzi: a/ jest dobra, b/ jest zła, c/ boję się o miejsce Polski w Europie,d/ inne

Pytanie sondażowe nr 350 brzmiało: Jak spędzisz/spędzasz/spędziłeś swój wolny czas w sezonie letnim?
A oto odpowiedzi: a/ w kraju poza domem – 37,80 % wybiera kraj, bo tu jest tyle ciekawego do zobaczenia i swojsko, odp. b/ za granicą – 26,83%, a najchętniej odwiedzaną zagranicą to Chorwacja i Bułgaria – pięknie, ciepło i bezpiecznie. Odp. c/ w najbliższej okolicy, przy domu – 31,71% planuje domowo z krótkimi wycieczkami, lasem i grzybami...
Odp d/ inne – 3,66%: „co to znaczy wolny czas?”, czy „na okrągło pracuję”, „w wolnym czasie to tapczan...”.

Wydania: