Koncerty na Ziemi Kłodzkiej organizowane przez Klub Inicjatyw Młodzieży "Ziemia Kłodzka"

Autor: 
Wiesław Mietliński
DUSZNIKI uczestnicy koncertu.jpg
KLDOZKO JEVA IGUMNOWA i ILJO KOVALIOW z radnym STANISLAWEM FERENCEM.jpg

Koncerty zorganizowano w miejscowościach: Duszniki Zdrój i Kłodzko 7czerwca 2017 r. Do udziału w koncertach zaproszono młodzież szkoły muzycznej im. Czesława Sasnauskasa z Litwy, która współpracuje od 2014 roku z Klubem, młodzież esperancką z Nowego Sącza oraz klubowych uczestników Międzynarodowego Konkursu Pieśni i Piosenki Esperanckiej, jaki odbywa się co roku w Wrocławiu i jest organizowany przez Klub.
W Dusznikach Zdroju koncert odbył się pod nazwą „Międzynarodowy Konkurs Muzyki Klasycznej wraz ze splotem Pieśni i Piosenki Esperanckiej”. Gospodarzem spotkania był Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Dusznikach Zdroju, a patronat objął Burmistrz Dusznik.
Warto nadmienić, że tak muzyka klasyczna jak i esperanto ma historyczne powiązania z Dusznikami. Koncertował w przeszłości tu sam Fryderyk Chopin, a pod koniec życia, rekonwalescencji zasięgał w dusznickim kurorcie sam twórca Esperanta Ludwik Zamen-hof, a było to w roku 1909. 
Koncert ten odbył się 7-VI-2017 r. o godz. 9.30 przy młodzieżowej publiczności Dusznik Zdroju w Dworku Chopina. Za prezentację muzyki klasycznej nagrodzono jednego z najmłodszych prezenterów Ilia Kovaliova z Litwy. Puchar i dyplom wręczył p. Burmistrz. Uczestnicy scenicznych prezentacji otrzymali okolicznościowe dyplomy. Tak w Dusznikach świętowaliśmy jubileusz roku 2017.
Z Dusznik Zdroju busem przyjechaliśmy do Kłodzka, gdzie w tutejszym domu kultury oczekiwała młodzież na nasze spotkanie. Podczas koncertu pt. „W Językach Śpiewamy Stu” zaprezentowaliśmy prócz języka esperanto, utwory w języku niemieckim, rosyjskm, hiszpańskim, włoskim, angielskim i innym. Ten koncert odbył się pod patronatem v-ce przewodniczącego Rady Miasta Kłodzka p. Zdzisława Dudy. Warto nadmienić że obok p. Z. Dudy pomocy udzielił p. Zbigniew Nowak, radny naszego miasta. Dzięki nim możemy od dwóch lat takie koncerty organizować naszym rówieśnikom. Warto takich kandydatów wspierać w głosowaniu, bowiem godnie wypełniają swój mandat.
Publicznością była młodzież Szkoły Podstawowej nr 3, która ma też udział w naszym istnieniu. To w roku 1992 po przyjeździe z Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego i Piosenki Esperanckiej w Bydgoszczy, gdzie odnieśliśmy znaczny sukces, szkoła była inicjatorem powstania Klubu. Jej wnioskodawcami była ówczesna nauczycielka p. Stanisława Iwaniszyn oraz wolontariuszka kol. Iza Czerwińska. Klub w tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia, co warto zaznaczyć, bowiem swą popularność dziś notuje nie tylko na Ziemi Kłodzkiej, ale również i w ościennych krajach. Z młodzieżą Litwy współpracujemy również 25 lat, co jest jak na nasze możliwości dużym wyzwaniem. Sądzimy że i Ziemia Kłodzka przez takie kontakty jest godnie promowana.
Wystąpili: Krystian Gontarz, Helena Czech, Julia Stefanowska (lat 6), Wojtek Stefanowski, Lidia Komar, Patrycja Barwińska, Gizela Kaczanowska, Eliza Kaczanowska, zespół Steletoj z Nowego Sącza, zespół E-Familio z Nowego Sącza, Ilia Kovaliov (pianistka 12 lat), Jeva Marcinkeviciute, Jeva Igumenova, Loreta Gaivenyte i inni.

Wydania: