Kolejny sukces Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju

Autor: 
Jan Bałchan

W listopadzie ubiegłego roku Muzeum Papiernictwa złożyło w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek na zakup historycznych banknotów w ramach ministerialnego programu Kolekcje Muzealne. Był to już trzeci tego typu projekt przygotowany przez dusznickich muzealników na przestrzeni ostatnich czterech lat. Tak jak poprzednie dotyczył on rozbudowy muzealiów numizmatycznych drukowanych na podłożu papierowym. Muzeum Papiernictwa dąży bowiem konsekwentnie do zgromadzenia w swych zbiorach kompletnych emisji polskich banknotów począwszy od tych pierwszych z końca XVIII w. Intensyfikacja tych działań nastąpiła wraz z podjęciem decyzji o przygotowaniu nowej ekspozycji stałej pt. Polski pieniądz papierowy.
Po raz kolejny starania pracowników dusznickiej papierni spotkały się z przychylnością Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, który rozpatrywał wspomniany wniosek. W lutym bieżącego roku został on zaakceptowany, a w lipcu nastąpiła jego finalizacja. Do dusznickiej papierni trafiło 115 banknotów drukowanych na przestrzeni ostatnich dwustu lat. Koszt ich zakupu wyniósł prawie 95 tys. złotych. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczyło na ten cel 75.855,00 zł. Natomiast wkład własny Muzeum Papiernictwa w wysokości 18.964,00 zł zabezpieczył Samorząd Województwa Dolnośląskiego.
Zakupiona kolekcja to zbiór niezwykle cennych obiektów, charakteryzujących się dodatkowo bardzo dobrym, prawie nieobiegowym stanem zachowania. Patrząc na nie można mieć wrażenie, że nie dane im było nigdy zawitać do portfela przeciętnego Polaka, a przynajmniej zajrzały tam na bardzo krótko. Wśród pozyskanych obiektów znajdują się banknoty pamiętające czasy Insurekcji Kościuszkowskiej, okres I wojny światowej i dwudziestolecia międzywojennego. Oddzielną grupę stanowią banknoty z czasów PRL-u oraz kompletna emisja zaprojektowana w 1990 r. przez Waldemara Andrzejewskiego, która po wydrukowaniu trafiła jedynie do obiegu kolekcjonerskiego.

Wydania: