18 edycja stypendiów im. Grzegorza Ciechowskiego w gminie wiejskiej Kłodzko

Autor: 
inf. MH

Wójt Gminy Kłodzko rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie stypendium im. Grzegorza Ciechowskiego na rok szkolny i akademicki 2017/2018. Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: za wyniki w nauce i za osiągnięcia w różnych dziedzinach. Beneficjentami programu stypendialnego są uczniowie oraz studenci w trybie nauczania stacjonarnego w wieku od 13 do 24 lat. Maksymalna kwota stypendium za 10 miesięcy roku szkolnego lub akademickiego wynosi 3 000,00 zł.
Kompletne wnioski o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie od dnia 18 lipca do dnia 15 września 2017 roku w Urzędzie Gminy w Kłodzku (ulica Okrzei 8a).
Przypominamy, że rozstrzygające jest kryterium dochodowe nie przekraczające 45% min wynagrodzenia brutto za pracę na 1 członka rodziny (obowiązujące w danym roku kalendarzowym), czyli z kwoty 2 000 zł jest to 900 zł brutto.
Uprawnieni do wnioskowania o stypendium za osiągnięcia w różnych dziedzinach są: radni Gminy Kłodzko, dyrektorzy instytucji kultury, organizacje pozarządowe, kluby sportowe i różnego rodzaju stowarzyszenia. Natomiast o stypendium za wyniki w nauce z wnioskiem występuje dyrektor szkoły lub dziekan uczelni. Wszelkich informacji na temat stypendium udziela przewodnicząca kapituły stypendialnej pani Mariola Huzar (dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko): tel. 74 8689207 i w formie mailowej dyrektor.gbp@gmina. klodzko.pl . Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www. gmina.klodzko.pl, zakładka Kultura – Stypendium Ciechowskiego, gdzie znajduje się regulamin programu stypendialnego wraz z wnioskiem do pobrania.

Wydania: