Zakończenie roku szkolnego w Krosnowicach

Autor: 
Anna Hnatów-Biela
Foto: 
Jacek Adamowski
koniec1.jpg
koniec2.jpg

* Szkoła Podstawowa. Zakończenie w tym roku było dość nietypowe, ponieważ po 10 latach pełnienia funkcji dyrektora szkoły przyszło nam pożegnać panią dyrektor Agnieszkę Czapowską-Lewandowską, która wprawdzie ustępuje ze stanowiska kierowniczego, ale nadal pozostaje w naszej szkole. Z żalem żegnali Ją: wójt Stanisław Longawa, pan Franciszek Piszczek, przedstawiciele Rady Rodziców i pracowników szkoły.
Pani Dyrektor z kolei pożegnała pracowników, którzy zakończyli pracę w naszej szkole: Jacka Adamowskiego i Małgorzatę Działo. Po uroczystych przemówieniach nastąpiło wręczenie nagród, wyróżnień, dyplomów i podziękowań, a w klasach uczniowie otrzymali świadectwa i udali się na zasłużone wakacje. Życzymy wszystkim udanego i bezpiecznego wypoczynku.
* ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY. Dzieci z oddziału przedszkolnego, 22 czerwca pożegnały się ze szkołą na okres wakacji. Pożegnały też swoją wychowawczynię, p. Lucynę Śliwkę, z którą pracowały przez 10 miesięcy i uczyły się różnych przydatnych w życiu rzeczy. Z pewnością każdy młody uczeń wykorzysta te umiejętności w przyszłym, „młodzieńczym czasie”. Tymczasem życzymy wszystkim udanych wakacji.

Wydania: